Afschaffing aandelen aan toonder m.i.v. 26 mei 2015

Met ingang van 26 mei 2015 is het niet meer mogelijk te kiezen voor de uitgifte van aandelen aan toonder bij de oprichting van een LTD naar Engels recht. Dit volgt uit artikel 26 en Schedule 4 van The Small Business, Enterprise and Employment Act 2015, en heeft tevens geleid tot aanpassing van artikel 122 van de Companies Act 2006. Houders van aandelen aan toonder in bestaande private vennootschappen kregen vanaf 26 mei 2015 nog 7 maanden de tijd ('surrender period') om hun toonderaandelen om te zetten in aandelen op naam.


Cancellation order

Vanaf 25 februari 2016 dient een vonnis te worden verkregen ('cancellation order') van de Engelse rechter indien het toonderaandeel niet tijdens de surrender period werd ingeleverd door de aandeelhouder. Zolang de aandelen aan toonder niet zijn geconverteerd, kan de vennootschap niet worden ontbonden of uitgeschreven uit het handelsregister.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur