Overdracht activa en passiva

Bij een bedrijfsfusie worden activa en passiva (een onderneming of een deel daarvan) overgedragen door een vennootschap aan een andere vennootschap, tegen uitreiking van aandelen. Het verschil met de aandelenfusie is dat geen aandelen worden overgedragen, maar activa en passiva. Door de bedrijfsfusie kunnen voordelen worden behaald zoals een verbetering van de concurrentiepositie en financieringsmogelijkheden, kostenreductie, technologische innovatie. Zonder fiscale afrekening

De overdracht leidt tot een realisatie van de in de activa en passiva besloten stille en fiscale reserves. Om een economisch wenselijk geachte herstructurering fiscaal niet in de weg te staan door afrekening van de fiscale claim over de stille en fiscale reserves - door de vervreemding worden immers aandelen verkregen en geen contant geld, kent de wet een doorschuiffaciliteit die is opgenomen in art. 14 Wet Vpb 1969. De overgenomen onderneming wordt tegen de fiscale boekwaarde op de balans geactiveerd en de latente fiscale claim gaat over op de overnemende vennootschap.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Holding Basis pakket

Richt een eenvoudige holdingstructuur op


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris