Voeren van Fiscale Procedures

De specialisten van INCVRIA voeren een procespraktijk bij nationale en Europese rechters op het gebied van belastingrecht, bestuursrecht, en overheidsaansprakelijkheid, en begeleiden cliŽnten bij belastingcontrole en boekenonderzoek. Daarnaast begeleiden wij cliŽnten bij Internationale Arbitrage bij geschillen over commerciŽle contracten en samenwerkingsovereenkomsten. Wij treden zowel op voor particulieren als voor bedrijven en (semi-)overheden.


Aandeelhoudersgeschillen en Internationale Arbitrage

Door onze multidisciplinaire benadering en diepgaande kennis van verschillende disciplines, waaronder behalve het (formele) belastingrecht en het bestuursrecht, internationaal privaatrecht (IPR), bewijsrecht, vennootschapsrecht, civielrecht, aansprakelijkheidsrecht, procesrecht, contractenrecht, bieden wij in vaak complexe casusposities een meerwaarde en belangrijk procesrechtelijk voordeel. Wij kunnen uw zaak vanuit verschillende disciplines benaderen en worden vaak ingeschakeld bij belastingcontroles met internationale aspecten. Onze diverse expertises maken dan vaak het verschil.


Wij behandelen o.a. de volgende procedures en onderwerpen:

  • Aandeelhoudersgeschillen
  • Begeleiding boekenonderzoek
  • Bezwaar
  • Belastingkamer van de rechtbank en gerechtshof
  • Cassatie in belastingzaken
  • Voorlopige voorziening
  • Bezwaar en beroep tegen informatiebeschikkingen
  • Rechtmatige en onrechtmatige overheidsdaad

Heeft u een (dreigend) probleem met de fiscus? Bel direct naar tel. 070 800 2054


offerte_button_153_01

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning