Bezwaar, (Hoger) Beroep en Cassatie

De specialisten van INCVRIA voeren een procespraktijk bij nationale en Europese rechters op het gebied van belastingrecht, bestuursrecht, en overheidsaansprakelijkheid. Neemt u contact met ons op indien u bij een belastinggeschil ondersteuning wenst bij de procesvoering. Wij treden zowel op voor particulieren als voor bedrijven. De specialisten van INCVRIA koppelen specialistische kennis van het (formele) belastingrecht aan jarenlange proceservaring. Onze tax litigation praktijk wordt ondersteund door deskundigheid op het gebied van het (internationale) rechtspersonen- en vennootschapsrecht, dat vaak als toetsingskader dient bij de fiscale kwalificatie, internationaal en Europees belastingrecht en het invorderingsrecht.


International Tax Conflicts en Bestuurdersaansprakelijkheid

Door onze multidisciplinaire benadering en diepgaande kennis van het (formele) belastingrecht, bieden wij in complexe rechtssituaties een meerwaarde en belangrijk procesrechtelijk voordeel. Wij kunnen uw zaak vanuit verschillende disciplines benaderen en worden vaak ingeschakeld bij fiscale procedures met internationale aspecten waarbij geregeld sprake kan zijn van besluitvorming in strijd met het Europese recht. Wij beschikken over specialistische kennis van het Europese (belasting-)recht en internationale belastingverdragen, en richten ons in onze praktijk tevens op Bestuurdersaansprakelijkheid.


Wij behandelen o.a. de volgende fiscale procedures en onderwerpen:

  • Bezwaar
  • Beroepsprocedure rechtbank en Gerechtshof
  • Fiscale Cassatieprocedure
  • Invorderingsprocedure
  • Aansprakelijkheid voor Belastingschulden
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Second opinions
  • International Tax Conflicts

Heeft u een (dreigend) probleem met de fiscus? Bel direct naar tel. 070 800 2054


offerte_button_153_01

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding