Disclaimer

Informatie

De informatie die op deze website wordt weergegeven is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden en gericht op gebruikers in Nederland. Bij het gereedmaken van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Desondanks bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet (meer) actueel, volledig of accuraat is. De op deze website weergegeven informatie kan overigens niet worden beschouwd als juridisch, financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

Websites van derden

De websites van derden waarnaar op deze website wordt verwezen, worden niet door  ons gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. Wij aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door hyperlinks gelinkte websites.

Intellectuele eigendom

Deze website en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud daarvan worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieŽn, opnamen of op enige andere manier, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

Privacy

Op deze website is de volgende privacy statement van toepassing.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers