Commanditaire Vennootschap als rechtsvorm

De open commanditaire vennootschap (CV), een gekwalificeerde vorm van maatschap, wordt beschreven in art. 2 lid 3 onder c AWR en is een commanditaire vennootschap waarbij toetreding of vervanging van de commanditaire of stille vennoten kan plaatsvinden zonder toestemming van alle vennoten. In Nederland staan zo'n 10.000 CV's ingeschreven in het handelsregister, zowel van het MKB als van grote ondernemingen (o.a. het Nederlandse kledingbedrijf G-Star Raw heeft gekozen voor de CV als rechtsvorm).


Rechtspersoon als Beherend Vennoot

In de praktijk kan een rechtspersoon als Beherend Vennoot worden aangesteld. Deze rechtspersoon is hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de CV, een lichaam zonder rechtspersoonlijkheid. Dit staat niet in de weg aan hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurder van de rechtspersoon-beherend vennoot voor belastingschulden van de CV op grond van art. 33 Invorderingswet 1990. Ook niet indien sprake is van een buitenlandse rechtspersoon-beherend vennoot. Op de hoofdelijke aansprakelijkheid van de indirecte bestuurder voor de schuld van de CV is ook dan Nederlands recht van toepassing. De commanditaire of stille vennoot is níet aansprakelijk jegens derden voor verbintenissen van de vennootschap. De identiteit van de stille vennoot wordt in het handelsregister van de KvK niet vermeld. Voor de CV geldt geen deponeringsverplichting, waardoor de concurrentiepositie en privacy optimaal kan worden beschermd. Het DGA loon is in de CV niet van toepassing. Omdat er geen Loonbelasting wordt geheven ontstaat in de CV een liquiditeitsvoordeel. Er geldt geen uitkeringstoets zoals bij de BV. U kunt de CV hieronder online bestellen (inclusief de vennootschapsakte CV).


Voordelen CV:

  • Lage oprichtingskosten;
  • Binnen 24 uur operationeel;
  • De beherend vennoot kan afhankelijk van de structurering rechtstreeks worden betrokken in de heffing voor de Inkomstenbelasting voor het winstaandeel in de CV. Voor dit niet-commanditaire winstgedeelte is de open CV, fiscaal transparant. Dit winstaandeel is bij de CV weer aftrekbaar;
  • De gebruikelijkloonregeling is niet van toepassing;
  • Geen Loonbelasting;
  • Uitkeringstoets art. 2:216 BW niet van toepassing;
  • Aansprakelijkheidsrisico van de ondernemer uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid afhankelijk van de structurering;
  • Optimale privacy: geen informatie aan derden over omzetcijfers, bedrijfsresultaten, fiscale positie;
  • De fiscale winst die toevalt aan de stille vennoot, wordt bij de Commanditaire Vennootschap (afhankelijk van de structurering) belast met Vennootschapsbelasting;
  • De stille of commanditaire vennoot wordt, indien een natuurlijk persoon, betrokken in de Inkomstenbelasting en op gelijke wijze behandeld als een aandeelhouder in een BV. De deelgerechtigdheid van de commanditaire vennoot wordt fiscaal aangemerkt als een aandeel en belast in box 2 (bij een belang van 5% of meer) of box 3. Indien de stille vennoot een rechtspersoon is, is zij Vpb-plichtig.

Bestellen :

 
Commanditaire Vennootschap (CV)
699,00
 
 
 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Holdingstructuur

Richt een eenvoudige holdingstructuur op