Fiscaal voordeel met holdingstructuur

De IB ondernemer die onderneemt met een eenmanszaak of VOF wordt maximaal belast voor 52% (Box 1) van de winst, nadat deze is verminderd met de MKB vrijstelling en de ondernemersaftrek. De aanmerkelijkbelanghouder in de BV of LTD wordt belast voor 40% (Vpb & Box 2) bij een belastbare winst tot € 200.000, derhalve een aanmerkelijk gunstiger belastingdruk (bij een winst vanaf € 200.000 is de belastingdruk 43,75%). Door te kiezen voor een holdingstructuur en gebruik te maken van de deelnemingsvrijstelling kan de belastingdruk nog aanzienlijk verder worden verminderd. In de holdingvennootschap kan hierdoor een belangrijk liquiditeitsvoordeel ontstaan dat door de ondernemer kan worden aangewend voor investeringen. De ondernemer dient zich telkens te laten adviseren voor een beoordeling van zijn of haar specifieke situatie in verband met de fiscale en niet-fiscale doelstellingen.


Belastingdruk zonder holdingstructuur:


 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD

Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen