Registreer uw BV binnen 24 uur bij de KvK! Nú 450

Op 1 oktober 2012 is de Wet vereenvoudiging en flexibilisering BV-recht in werking getreden. Deze wet heeft geleid tot aanpassing van de regeling voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waardoor het eenvoudiger is geworden om een BV op te richten, de zogenaamde Flex-BV. De wijzigingen in het nieuwe BV-recht hebben onder andere betrekking op het maatschappelijk kapitaal, de inbreng en de uitkering, de inrichting van de statuten, soorten aandelen en de inrichting van de algemene vergadering van aandeelhouders, in de bedoeling de BV aantrekkelijker te maken voor Nederlandse ondernemers. Door de afschaffing van het minimumkapitaalsvereiste (voorheen 18.000) is de bescherming van crediteuren niet langer gebaseerd op een systeem van kapitaalbescherming, maar op een wettelijke uitkeringstest in combinatie met een inhoudelijke beoordeling van de toelaatbaarheid van de winstuitkering door het bestuur. Ondernemers met een Flex-BV zullen daarnaast rekening moeten houden met de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht, die in werking is getreden op 1 januari 2013. Wij zullen u uitgebreid adviseren over de inrichting en oprichting van uw BV. U kunt dit hieronder online bestellen.

> Online BV oprichten? Zie hier hoe het werkt!


Bestel uw BV online. Registratie KvK binnen 24 uur:

  • Oprichting
  • Alle notariskosten inbegrepen
  • Uittreksel KvK
  • Registratie KvK binnen 24 uur (i.o.)
  • Concept akte in PDF
  • Statuten
  • Aandeelhoudersregister


Bestellen :

 
Flex BV
450,00
 
 
 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Procedure voeren

Volledige zaakafhandeling voor een vaste prijs


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur