Advies bij Herstructureren en Bedrijfsopvolging

Adviseren over de structuur van ondernemingen is een wezenlijk onderdeel van onze ondernemingsrechtpraktijk. CliŽnten krijgen deskundig advies over het opzetten, inrichten, onderhouden en overdragen van hun ondernemingsstructuur. Wij verlenen services bij het implementeren van de geadviseerde structuur in verband met:

 • Handelsregistratie van rechtspersonen en personenvennootschappen
 • Inrichting en wijziging van statuten van rechtspersonen
 • Opstellen van directiereglementen, volmachten en procuraties
 • Omzetting van rechtspersonen
 • Fiscale begeleiding Bedrijfsopvolging familiebedrijven
 • Fiscale en juridische reorganisatie van de vennootschapsstructuur
 • Implementatie aandelenoptieplannen
 • Joint ventures en aandeelhoudersovereenkomsten
 • Grensoverschrijdende fusies, splitsingen en omzettingen
 • Fusie en overname


Crossborder Structuring

Aan cliŽnten die internationaal ondernemen verlenen wij diensten om de geadviseerde grensoverschrijdende structuren te implementeren in verband met:

 • Grensoverschrijdende fusies en splitsingen
 • Bedrijfsovernames
 • Joint ventures
 • Herstructureringen

Neemt u contact met ons op voor informatie

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Geruisloze inbreng
Van eenmanszaak of VOF naar BV of LTD

Procedure voeren

Volledige zaakafhandeling voor een vaste prijs