Corporate Structuring en (Internationale) Herstructurering

INCVRIA is de merknaam waaronder wij een internationale juridische en fiscale advies- en procespraktijk voeren. Wij bieden cliŽnten een geÔntegreerde fiscaal-juridische dienstverlening en adviseren o.a. over de structurering en herstructurering van (internationale) ondernemingen, en de daarmee verband houdende implementatie en compliance, om een gewenste juridische en fiscale optimalisatie, bedrijfsopvolging, buitenlandse vestiging, vereenvoudiging of kostenbesparing te realiseren.

Als nichekantoor voeren wij in Nederland een internationale praktijk op het terrein van het rechtspersonen- en vennootschapsrecht, contractenrecht, Europees recht, intellectueel eigendomsrecht en fiscaal recht. Wij treden op voor cliŽnten in Fiscale (beroep, hoger beroep en cassatie), en internationale CommerciŽle Arbitrage procedures. Om hoogwaardige dienstverlening direct toegankelijk te maken kunnen een aantal juridische en fiscale diensten op onze website online besteld worden tegen vaste gereduceerde tarieven.


Internationaal Ondernemingsrecht en Tax Advisory / Litigation

Als adviseur van bestuurders en aandeelhouders op het gebied van internationale Corporate (Re)Structuring, Contractuele Samenwerkingsvormen, Joint Ventures, Distributie en Agentuur, Bestuurdersaansprakelijkheid, Transfer Pricing (TP), BTW, Fiscale procedures, International Commercial Arbitration, en Grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde vennootschappen, beschikken wij op diverse fiscale en juridische terreinen over specialistische kennis. Wij geven advies over Europese regelgeving, maken analyses van nieuwe en komende regelgeving, en verlenen bijstand bij communicatie met Europese toezichthouders (o.a. vergunningaanvragen). Voor een aantal landen kennen wij een Practice Group bestaand uit gespecialiseerde deskundigen (Verenigd Koninkrijk, China, Zwitserland).


Branches

Onze internationale cliŽntenportefeuille bestaat uit vermogende particulieren, advocaten- en accountantskantoren (o.a. 'Big Four' en 'Next Five'), bestuurders en commissarissen, non-profit instellingen, familiebedrijven, en nationale en multinationale (beursgenoteerde) bedrijven in de sectoren:

 • AgriFood
 • Bouw
 • Farmaceutische industrie
 • FinanciŽle dienstverlening
 • Gezondheidszorg
 • Olie & Gas
 • Transport & Logistiek
 • Vastgoed
 • Verzekeraars
 • Zakelijke dienstverlening

Ook kleine ondernemers, zzp'ers, en innovatieve start-ups maken gebruik van onze dienstverlening. Wij werken nauw samen met nationale en internationale financiŽle instellingen, en maken in bepaalde casusposities gebruik van ons netwerk van buitenlandse correspondenten en belastingadviseurs.


Hiermee kunnen wij u helpen

Als kennisorganisatie ondersteunen wij cliŽnten met de volgende services:

 • Inrichten en implementeren van (internationale) structuren
 • Oprichting binnenlandse en buitenlandse (OECD countries) entiteiten
 • Structureren Personenvennootschappen
 • Adviseren over bedrijfsopvolging
 • Begeleiden van aandelen- en activa-passiva transacties
 • Grensoverschrijdende fusie
 • EU Regulatory & Compliance
 • Fiscale optimalisatie internationale onderneming
 • IP structuring
 • VAT planning
 • Tax rulings (o.a. APA, ATR)
 • Transfer Pricing (TP) advisory
 • Corporate housekeeping services
 • Fiscale Analyses en second opinions
 • APV problematiek (trusts, SPF, foundations, e.d.)
 • Belastingprocedures
 • Arbitrageprocedures
 • CommerciŽle Contracten
 • Distributie en Agentuur
 • Internationale Koop
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Joint Ventures
 • Merken en Modellen


Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
 • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote advocaten- en accountantskantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Holdingstructuur

Richt een eenvoudige holdingstructuur op