Fiscale Analyses bij Internationale Belastingzaken

Ondernemingen die internationaal zakendoen krijgen te maken met grensoverschrijdende aspecten en compliance vraagstukken bij de structurering van hun onderneming en cross-border transacties. De fiscale wet- en regelgeving kan per land verschillen. Internationaal is de fiscale regelgeving sterk in ontwikkeling (o.a. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) maatregelen en EU anti-belastingontwijkingsrichtlijn of Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)). Het toezicht door fiscale autoriteiten wordt steeds scherper. Wij zijn uw partner voor vraagstukken op het gebied van Internationaal Belastingrecht. Onze in-house researchers kunnen iedere vraag behandelen op dit complexe rechtsgebied. U kunt een uitgebreid rapport bij ons bestellen met verwijzingen naar de relevante wetgeving en rechtspraak. Als alumni van het International Bureau of Fiscal Documentation adviseren wij en richten ons onder andere op de volgende vragen:

 • Wat zijn de fiscale verplichtingen in het buitenland als ik daar een vestiging open?
 • Welke rechtsvorm is geschikt voor mijn buitenlandse onderneming?
 • Kies ik voor een buitenlandse nevenvestiging van mijn Nederlandse BV of richt ik een buitenlandse dochtervennootschap op?
 • Zijn er fiscale valkuilen als ik werk met distributeurs of agenten?
 • In welke landen dient mijn onderneming vennootschaps- en dividendbelasting te betalen?
 • Hoe voorkom ik dubbele belastingheffing?
 • APV-problematiek (foundation, trust, SPF, etc.)
 • Inventariseren argumenten met het oog op een procedure bij de belastingrechter
 • Welke betekenis hebben Europese Richtlijnen en internationale belastingverdragen voor mijn situatie?
 • Hoe dien ik te herstructureren met het oog op de toepassing van de bedrijfsopvolgingsregeling onder de nieuwe Successiewet?
 • Welke verplichtingen gelden als ik woon in Nederland en ook belastingplichtig ben in het buitenland, of woon in het buitenland en ook belastingplichtig ben in Nederland?
 • Welke internationale structuur is passend voor het beheer van mijn intellectuele eigendom?
 • Hoe kan ik de financieringsstructuur van mijn internationale onderneming fiscaal optimaliseren?


Praktisch advies nodig?

U kunt hieronder een Fiscale Analyse bestellen indien u behoefte heeft aan een praktisch advies en heldere conclusie dat dient als bruikbare oplossing voor het door u voorgelegde praktijkprobleem. Wij besteden gemiddeld 3 uur aan de beoordeling van uw rechtspositie.


Cross-Border Tax Expertise

Wij analyseren uw casuspositie en kunnen uw fiscale rechtspositie beoordelen. Ook schrijven wij second opinions. Iedere adviesvraag wordt met de grootste zorg behandeld door onze interne medewerkers. Indien aanvullende informatie nodig is in internationale situaties, maken wij indien nodig gebruik van aan ons kantoor gelieerde buitenlandse correspondenten. Interne medewerkers zijn opgeleid aan Nederlandse en Europese universiteiten (o.a. Grotius Academie, Kingís College London, Queen Mary University of London, International Bureau of Fiscal Documentation), en beschikken over jarenlange ervaring in fiscaal en rechtsvergelijkend onderzoek. Onze multidisciplinaire benadering staat borg voor een uniek kennisplatform dat ons in staat stelt tijdig nauwkeurige en onafhankelijke informatie te leveren.

Leg uw vraag vandaag nog vrijblijvend aan ons voor.


Bestellen :

 
Fiscale Analyse
Ä
899,00
 
 
 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers