Belastingaangifte LLP in het Verenigd Koninkrijk

Section 10 LLP Act 2000 geeft de hoofdregel voor de jaarlijkse belastingheffing naar Engels recht van de LLP (op het niveau van de participanten in de LLP ivm de fiscale transparantie). Inkomen uit de LLP afkomstig uit een activiteit buiten het Verenigd Koninkrijk, dat wordt genoten door participanten die niet-ingezetenen zijn in het Verenigd Koninkrijk, is niet onderworpen aan belastingheffing in Engeland. De Nederlandse deelnemers worden over hun inkomsten uit de LLP (alleen) in Nederland in de heffing betrokken voor de inkomstenbelasting. Toch dient in Engeland een aangifte te worden ingediend voor de LLP als personenvennootschap: een Partnership Tax Return. Wanneer het boekjaar eindigt op 31 december 2016 (althans in de periode van 6 april 2016 tot 5 april 2017) geldt als deadline voor de (online) indiening van de aangifte 31 januari 2018. Voor het niet of niet tijdig doen van aangifte kunnen boetes worden opgelegd aan de participanten in de LLP. Omdat de LLP fiscaal transparant is en zelf niet aan belasting is onderworpen waardoor zij geen inwoner in de zin van het Verdrag is, kan geen beroep worden gedaan op een belastingverdrag (met Nederland).


Vrijstelling van Partnership Tax Return

Indien de LLP geen feitelijke aanwezigheid heeft in het Verenigd Koninkrijk, geen inkomen of bezittingen heeft in het Verenigd Koninkrijk, en buiten het Verenigd Koninkrijk feitelijk wordt geleid, kan de Engelse belastingdienst een (éénmalig) verzoek om u te ontslaan van de aangifteverplichting honoreren. Dit leidt tot een administratieve lastenvermindering en u loopt niet meer de kans dat boetes worden geheven in verband met het niet of ontijdig indienen van een Partnership Tax Return. U kunt dit hieronder online bestellen.


Bestellen :

 
Verzoek vrijstelling aangifte LLP
79,00
 
 
 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Bestuurdersaansprakelijkheid

Risiscoanalyse en advisering over aansprakelijkheidsrisoco's


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.