Privacy Policy

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de behandeling van uw vragen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order.

Wij verwerken de volgende gegevens om cliŽnten diensten te leveren:


1. Persoonsgegevens die u invult op het contactformulier, zoals uw naam, telefoonnummer en e-mailadres.

2. Trafficgegevens zoals bijvoorbeeld het IP adres van uw computer en uw surfgedrag op de website.

Wij gebruiken deze informatie voor het verwerken van uw vragen en om u de status van uw order via e-mail mee te delen. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar helpdesk@incuria.nl.

Doel van het verwerken van persoonsgegevens

Het doel van het verwerken van de gegevens is het verwerken en afhandelen van uw vraag of order en om onze website verder te ontwikkelen en te verbeteren. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt om uw order zo optimaal mogelijk te kunnen afhandelen en om informatie te verkrijgen over uw voorkeuren. Deze gegevens helpen ons om onze website beter te personaliseren en diensten aan te bevelen die u mogelijk interessant vindt. Persoonsgegevens worden uitsluitend voor bovengestelde doelen verwerkt.

Wij verkopen uw gegevens niet

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw order. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij nemen onze verantwoordelijkheid aangaande de privacy van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij stellen uw persoonlijke gegevens onder geen beding zonder uw nadrukkelijke toestemming beschikbaar aan derden, tenzij strikt noodzakelijk voor de verwerking en afhandeling van uw order. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken indien wij hiertoe wettelijk verplicht worden. Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken als wij te goeder trouw aannemen dat zo'n handelwijze noodzakelijk is om mee te werken aan een juridische procedure die tegen ons wordt aangespannen, dan wel onze rechten, persoonlijke veiligheid of eigendom van de website, of de gebruikers ervan te beschermen en te verdedigen. Indien u inzage wenst in de bijgehouden persoonsgegevens kunt u contact opnemen via helpdesk@incuria.nl. Op uw verzoek kunnen de persoonsgegevens worden aangepast indien dat noodzakelijk blijkt en gaan wij over tot verwijdering indien u daarom vraagt en de gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

Cookies

Wij kunnen bij het aanbieden van onze diensten gebruik maken van cookies. Dit zijn kleine bestandjes, die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Aan de hand hiervan kan onze website u herkennen wanneer u de website bezoekt. Zo kunnen we ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie moet invoeren. Wat in cookies wordt opgeslagen is mede afhankelijk van uw eigen browser-instellingen. Mocht u in uw browser het gebruik van cookies hebben uitgezet of willen uitzetten, dan kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister