x Algemene Voorwaarden laten maken
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Algemene voorwaarden laten maken?

Het maken van algemene voorwaarden is precisiewerk. Het wettelijk kader van afdeling 6.5.3 BW en de Europese richtlijnen die aan de invulling daarvan ten grondslag liggen, zoals de Richtlijnen oneerlijke bedingen in consumentenzaken, inzake elektronische handel, de Dienstenrichtlijn, en de Richtlijn e-commerce, zijn niet eenvoudig en staan soms zelfs op gespannen voet met elkaar.

Recente arresten van de Hoge Raad maken dat u met veel aspecten rekening moet houden. Bij het opstellen van algemene voorwaarden moet de contractenrechtspecialist rekening houden met de aard van de wederpartij, bijvoorbeeld een consument of bedrijf, en de aard van de overeenkomst, waarop dwingendrechtelijke bepalingen van toepassing kunnen zijn. Binnen deze belangrijkste begrenzingen bestaat contractuele bewegingsvrijheid. Een kernbepaling van de algemene voorwaarden is de exoneratieclausule waarmee uw aansprakelijkheid jegens de wederpartij, op welke rechtsgronden dan ook, kan worden beperkt.


Aanvaarding en informatieplicht

Voor de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op de overeenkomst met uw klant of leverancier dienen de juiste regels in acht te worden genomen. Deze regels zijn complex. Bij zogenaamde One-to-Many communicatie op een website moet bijvoorbeeld gekeken worden naar de rechtspraak van het Europese Hof van Justitie. Over de aanvaarding door de wederpartij van de algemene voorwaarden, en over de inhoud en reikwijdte van de informatieplicht van de gebruiker van de algemene voorwaarden, bestaat veel onduidelijkheid, wordt in de juridische literatuur soms verschillend gedacht, en vaak gaat dit mis in de praktijk waardoor uw algemene voorwaarden niet van toepassing zijn geworden of waardoor u er in de gegeven omstandigheden geen beroep op kunt doen. Dit kan leiden tot aanzienlijke aansprakelijkheidsrisico's. Wij kunnen uw algemene voorwaarden voor u opstellen en u tevens adviseren om deze op de juiste wijze te implementeren in uw bedrijfsvoering. U kunt dit hieronder online bestellen.


In een digitale of internationale omgeving

Het onderwerp algemene voorwaarden kent vele facetten, en een vaak verschillende beoordeling in de rechtspraak, waardoor goede advisering over de inhoud en het gebruik van de voorwaarden die goed aansluiten op de economische praktijk van de betreffende onderneming, bijvoorbeeld in een digitale omgeving, van essentieel belang kan zijn, om de doelstellingen, zoals het beperken van aansprakelijkheid te kunnen behalen. In een internationale omgeving wordt de inhoud van de algemene voorwaarden op drie niveaus beoordeeld, het niveau van de Brussel I-Verordening, de Rome I-Verordening, en het Weens Koopverdrag.


Start uw aanvraag:

  • set algemene voorwaarden
  • B2B of B2C
  • juridisch up to date
  • tot 8 pagina's
  • door senior contractenrechtspecialist
  • op maat voor uw bedrijfsvoering
  • checklist voor de toepassing
  • gereduceerd tarief
  • snelle levering


Bestellen :

 
Algemene voorwaarden
799,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding