Benelux Merkregistratie: Nú slechts € 499

Het merkenrecht biedt bescherming aan onderscheidingstekens voor producten en diensten. Het kan gaan om een woord, een logo, maar ook een vorm of een kleur. Voorwaarde is dat het onderscheidend vermogen heeft en grafisch kan worden weergegeven. Een andere voorwaarde is het depot. Pas wanneer uw merk wordt geregistreerd heeft u recht op bescherming. Jaarlijks worden bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE) ruim 21.000 merken geregistreerd.


Laat u adviseren!

Een merk geldend voor de gehele Benelux kan worden gedeponeerd bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom. Merkregistratie is maatwerk en het depot alleen is géén garantie voor de bescherming van uw merk. Een geregistreerd merk kan vervallen, worden doorgehaald, nietig worden verklaard, onderscheidend vermogen missen, of bijvoorbeeld te kwader trouw gedeponeerd zijn. Of aan de merkhouder een recht op bescherming toekomt bij een inbreuk wordt uiteindelijk bepaald door de rechter, en niet door het merkdepot. Het is dus van het grootste belang dat u zich bij het registreren van uw merk en het indienen van uw aanvraag laat adviseren over uw merkregistratie. De kans op succes wordt daardoor groter en het risico van kostbare toekomstige procedures kan worden beperkt. Onze merkengemachtigden volgen verplicht een tweejarige Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden en kunnen u adviseren.


Benelux Merkregistratie:

Wij kunnen u adviseren en uw merk registreren bij het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). U kunt de Benelux merkregistratie (in 2 klassen) hieronder online bestellen. De kosten bedragen slechts € 499 (eventuele kosten per klasse vanaf de derde bedragen € 125). Wij begeleiden u tijdens de procedure bij de volgende fasen:

1. Merkonderzoek
2. Controle formaliteiten
3. Controle classificaties
4. Beoordeling Merk (een weigering betekent dat de procedure langer duurt)
5. Publicatie depot
6. Oppositietermijn (een oppositie betekent dat de procedure langer duurt)
7. Registratie Merk
8. Afgifte Registratiebewijs


Bestellen :

 
Merkregistratie Benelux
 599.00
€ 499,00
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris