Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Bezwaar, beroep en cassatie

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of informatiebeschikking, kunt u hiertegen (meestal) bezwaar maken. Indien u in de bezwaarfase van mening blijft verschillen, kunt u besluiten om in beroep te gaan en uw zaak aan de rechter voor te leggen. Daarna is nog hoger beroep en cassatie mogelijk. Door de rechter wordt niet alleen gekeken naar het besluit zelf, maar ook naar de wijze waarop zij tot stand is gekomen. Zijn mogelijk de regels van het formele recht geschonden en welke gevolgen moeten daaraan worden verbonden?


Optimale processtrategie

Wilt u de zaak winnen op grond van het formele recht, staan er grote belangen op het spel, zijn er fiscale boetes opgelegd, is sprake van kwalificatievraagstukken of APV-problematiek (trust, Stiftung, SPF, foundation, etc), of zijn er internationale aspecten aan de zaak verbonden, is de processtrategie of deskundigheid op het vlak van materieel belastingrecht doorslaggevend, dan ligt het voor de hand specialisten in te schakelen. Wij zijn succesvol in het voeren van procedures voor bedrijven en particulieren, vaak in een internationale context, op alle gerechtelijke niveau's en in internationale arbitrage.


Belastingverdragen

Wij hebben bijzondere expertise op het gebied van internationale belastingverdragen en APV's waarbij inspecteur en belastingplichtige verschillende standpunten innemen over de feiten en de toepassing van het recht. Ook schrijven wij second opinions. Waar nodig maken wij gebruik van expertise van andere rechtsgebieden zoals het (internationaal) privaatrecht, rechtspersonen- en vennootschapsrecht, internationaal belastingrecht, contractenrecht. Wij werken in veel dossiers tegen een fixed fee. Leg uw situatie vandaag nog vrijblijvend aan ons voor en neem contact met ons op.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur