Hoogte salaris in 2018 voor een DGA?

Op grond van artikel 12a Wet LB 1964 wordt het loon van een aanmerkelijkbelanghouder (houder van tenminste 5% van de aandelen, artikel 4.6 Wet IB 2001) indien hij tevens arbeid verricht voor de vennootschap, in 2017 vastgesteld op óf € 45.000, óf op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (maar tenminste het gebruikelijk loon), óf op het hoogste loon van overige werknemers die in dienst zijn bij een verbonden vennootschap. De loonkosten zijn aftrekbaar voor de Vennootschapsbelasting. De belanghebbende moet worden vergeleken met werknemers die hetzelfde werk qua aard, omvang en niveau verrichten bij een zelfde type werkgever. Pensioenrechten en onbelaste kostenvergoedingen worden niet meegewogen bij de vaststelling van het fiscale loon. Een eventuele inkomensbijtelling voor privégebruik van de auto van de zaak behoort ook tot het gebruikelijk loon. Het 'echte' salaris kan hierdoor lager uitvallen. Zowel de belastingplichtige als de inspecteur kunnen in een voorkomend geval bewijzen wat het bedrag van het gebruikelijk loon moet zijn.

> Géén DGA salaris en tóch beschermd in privé? Kies de LTD by guarantee als rechtsvorm
> Twee vennoten? Overweeg de LLP als rechtsvorm. Fiscale voordelen en géén DGA salaris


Startfase: Verzoek vrijstelling of vermindering DGA salaris mogelijk

Welke mogelijkheden heeft de startende ondernemer die te maken heeft met aanvangsverliezen of lage inkomsten, en toch zijn aansprakelijkheid wil beperken met de BV? Om discussie achteraf over de hoogte van het salaris te voorkomen kan de DGA van de BV een verzoek indienen bij de Belastingdienst om vrijstelling of verlaging van het gebruikelijk loon. Wij kunnen dit voor verzoek voor u opstellen, u kunt dit hieronder online bestellen door op het winkelwagentje te klikken. In de startfase kan de ondernemer aan de belastinginspecteur verzoeken om het dga-loon te verlagen omdat de winstgevendheid van de onderneming nog niet de mogelijkheid biedt het bedrag van € 45.000 bruto aan salaris op te nemen. Indien de lagere winstverwachting van de ondernemer achteraf onjuist blijkt, kan de Inspecteur uiteraard besluiten tot een correctie. Indien een gebruikelijk loon van minder dan € 5000 van toepassing is, bijvoorbeeld in het geval van een pure houdstervennootschap, dan mag daarvan geheel worden afgezien. Indien u werkt voor een zogenaamde start-up (neem contact met ons op voor de voorwaarden) geldt vanaf 1 januari 2017 een versoepeling van de gebruikelijkloonregeling. In dat geval mag het wettelijk minimumloon gelden als gebruikelijk loon. Of, indien dat lager is, het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.


Bestellen :

 
Verzoek vrijstelling DGA loon
79,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris