Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Internationaal Belastingrecht en Ondernemingsrecht

INCVRIA is een onafhankelijk Tax Boutique kantoor en richt zich op twee pijlers: Belastingrecht en Ondernemingsrecht. Vanuit onze vestigingen in Amsterdam en Rotterdam voeren wij een internationale advies-, transactie en procespraktijk, en richten ons in het bijzonder op Internationaal & EU Belastingrecht, en Fiscale Procesvoering. Wij leveren diensten aan advocaten- en accountantskantoren, private clients, corporates, ondernemers en familiebedrijven. Van start-up tot overname, en van litigation tot exit. Onze medewerkers zijn erkend als specialisten op het gebied van Internationaal & EU-belastingrecht en opereren in de top van de markt. CliŽnten kunnen rekenen op grote deskundigheid, een multidisciplinaire benadering, en ruime ervaring in complexe tax planning en litigation.


Belastingprocedures

Onze fiscaal-juridische proces- en adviespraktijk is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in omvang en in reputatie. Wij adviseren cliŽnten bij herstructureringen, grensoverschrijdende fusies, en (internationale) contracten. Wij verlenen bijstand aan cliŽnten die volgens de fiscus niet of onvoldoende aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan, zoals het het verkeerd toepassen van fiscale regels, bij fiscale fraude, transfer pricing advisory en geschillen, en in internationale casusposities waarin het gaat om de juiste toepassing van belastingverdragen. Wij bereiken oplossingen voor cliŽnten in complexe reorganisaties of bij (internationale) kwalificatievraagstukken en bewijsproblematiek, door een optimale strategie, (second) tax opinions, en sterke juridische documenten.Praktijkgebieden

De volgende onderwerpen behoren tot onze core business:


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers hebben een sterk academisch profiel, zijn afkomstig van grote advocaten- en accountantskantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCIT), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms