Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Belastingrecht en Ondernemingsrecht

INCVRIA is een onafhankelijk Tax Boetiekkantoor dat opereert in de niche van grensoverschrijdend ondernemen. In onze advies-, transactie- en procespraktijk ligt daarbij de nadruk op vennootschapsbelasting, omzetbelasting, en Europees en internationaal belastingrecht. CliŽnten zijn internationale private clients, advocaten- en accountantskantoren, belastingadviseurs, corporates, ondernemers en familiebedrijven.


Fiscaal procesrecht en (Her)Structurering

Onze fiscaal-juridische proces- en adviespraktijk is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid in omvang en in reputatie. Wij adviseren cliŽnten bij herstructureringen, grensoverschrijdende fusies, (internationale) contracten, bij vraagstukken over intellectueel eigendomsrecht en employment. Wij verlenen bijstand aan cliŽnten die volgens de fiscus niet of onvoldoende aan hun fiscale verplichtingen hebben voldaan, zoals het het verkeerd toepassen van fiscale regels, bij fiscale fraude, transfer pricing advisory en geschillen, APV-problematiek (trusts, foundations, etc), en in internationale casusposities waarin het gaat om de juiste toepassing van belastingverdragen. Wij bereiken oplossingen voor cliŽnten in complexe reorganisaties of bij (internationale) kwalificatievraagstukken en bewijsproblematiek, door een optimale strategie, (second) tax opinions, en sterke juridische documenten in bezwaar, (hoger) beroep en cassatie.Praktijkgebieden

De volgende onderwerpen behoren tot onze core business:


Onze mensen en Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

  • Nederlandse Vereniging voor Internationaal Belastingrecht
  • Vereniging voor Belastingwetenschap
  • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)
  • Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR)

Medewerkers hebben een sterk academisch profiel, zijn afkomstig van top 10 advocaten- en Big Four kantoren en alumni van internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (Advanced Professional Certificate in International Taxation, APCIT), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheid

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?