Fiscaal Strafrecht: Fraude en Witwassen

Indien u verdachte bent in een witwas- of fraudezaak is het kiezen van de juiste specialist cruciaal. Het verlenen van juridische bijstand vraagt om een interdisciplinaire benadering. Het fiscale strafrecht doorkruist het straf- en strafprocesrecht, het fiscale en het recht van Europese mensenrechten. De strafrechtelijke handhaving van het belastingrecht is onderworpen aan strikte beperkingen in verband met de fundamentele beginselen en mensenrechten die het straf(proces)recht beheersen. Wij kunnen u deskundige bijstand verlenen, beschikken over specialistische kennis op verschillende gebieden van het fiscale strafrecht, adviseren over tegenbewijs, en kunnen uw strategie bepalen om zware sancties als boetes, strafbeschikkingen en vrijheidsstraffen te voorkomen of beperken. Met onze hulp beperkt u uw risico's en ontstaat er kans op een goede afloop.


Inval van de FIOD

In fiscale strafzaken hebben de FIOD en andere opsporingsinstanties vergaande bevoegdheden om woningen en bedrijven te betreden en te onderzoeken, inzage in stukken te vorderen, deze in beslag te nemen, en communicatie af te luisteren. Neemt u direct contact met ons op bij een inval van de FIOD. U hoeft geen informatie te verstrekken aan de FIOD op het moment van de inval. Wij kunnen snel ter plaatse zijn, en u tevens telefonisch adviseren.


Zaken waarin wij u kunnen bijstaan:

  • Belastingfraude
  • Witwassen
  • BTW fraude
  • Faillissementsfraude
  • Inval FIOD
  • Inkeer
  • Overige procedures

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur