Handelsregistratie en fiscale bestuurdersaansprakelijkheid

Artikel 25 Handelsregisterwet 2007 bepaalt dat wie het handelsregister raadpleegt, mag vertrouwen op de gegevens die daarin zijn opgenomen. Een derde die een overeenkomst aangaat met een vennootschap, mag uitgaan van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de bestuurder zoals die wordt weergegeven in de handelsregistratie van de vennootschap. Indien achteraf blijkt dat de handelsregistratie niet (meer) overeenkomt met de werkelijke bevoegdheid, kan de vennootschap dit niet tegenwerpen aan de derde.


Beroep op handelsregistratie door fiscus?

De derdenbescherming van artikel 25 Handelsregisterwet 2007 geldt niet voor de Belastingdienst. De Belastingdienst is geen 'derde' in de zin van de Handelsregisterwet. Om een bestuurder op grond van artikel 36 Invorderingswet 1990 (IW) met succes aansprakelijk te stellen voor door de vennootschap onbetaalde belastingschulden, moet de Belastingdienst dan ook bewijzen dat diegene daadwerkelijk bestuurder is (HR 17 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:248, en tevens HR 27 juni 2008, ECLI:NL:HR:2008:BD5467).

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


CV als Rechtsvorm
Lees meer over de Commanditaire Vennootschap

Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting