Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Groepsstructuur (3 BV's)

U kunt een vennootschapsstructuur bestaande uit een holdingvennootschap en 2 werkmaatschappijen oprichten om juridische en administratieve scheiding te bereiken tussen meerdere ondernemingen of activiteiten. U kunt hierdoor een betere bescherming in het leven roepen van de verschillende ondernemingen en voordelen genieten die ontstaan door handelingen tussen verbonden vennootschappen. De jaarlijkse extra kosten zijn beperkt en de juridische en fiscale voordelen groot. Belangrijke activa, zoals pensioenrechten, intellectuele eigendomsrechten (IE), onroerende zaken, overtollige winstreserves, kunnen worden beschermd in de holding. Indien een werkmaatschappij in een verlieslijdende situatie geraakt, blijven andere vennootschappen beschermd. U kunt hieronder snel en simpel een holdingstructuur bestaande uit 3 BV's oprichten. In 10 minuten kunt u uw aanvraag indienen. Wij zorgen voor de rest.


Bestel uw BV online. Dit kost u slechts 10 minuten!

  • Oprichting binnen ongeveer 5-7 werkdagen
  • Oprichtingsakte in PDF
  • Alle notariskosten inbegrepen
  • Uittreksel KvK
  • Registratie KvK
  • Statuten
  • Aandeelhoudersregister


Optioneel

Vraag naar de voorwaarden:

  • omzetting eenmanszaak door activa-passiva transactie
  • inbrengakte geruisloze of ruisende omzetting eenmanszaak
  • Engelse vertaling oprichtingsakte


Bestellen :

 
Groepsstructuur (3 BV's)
1.599,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Internationale zaken

Internationaal zaken doen en taxplanning


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen