Eenmanszaak omzetten in BV

De ondernemer die zijn onderneming drijft in de vorm van een eenmanszaak of Vennootschap onder Firma, kan op enig moment besluiten de eenmanszaak of zijn (aandeel in de) VOF in te brengen in een BV.

Hiervoor kunnen allerlei motieven bestaan:

  • beperking privť-aansprakelijkheid
  • professionele uitstraling
  • continuÔteit
  • fiscale voordelen
  • toekomstige bedrijfsoverdracht

Op welk moment de ondernemer deze keuze dient te maken is afhankelijk van allerlei factoren, zoals de aanwezige reserves, verwachtingen van de toekomst, de persoonlijke situatie van de ondernemer, en wordt uiteindelijk bepaald door zowel fiscale als niet-fiscale overwegingen.


Omzetting naar een BV: drie manieren

Voor de omzetting van de eenmanszaak naar de BV bestaan verschillende manieren:

  • Activa-passiva transactie
  • Geruisloze omzetting
  • Ruisende omzetting


Activa-passiva transactie

De activa-passiva transactie is de meest gekozen methode. Het is de snelste, eenvoudigste en doorgaans meest voordelige manier. De BV wordt opgericht en de boekhouder stelt een stakingsbalans op van de eenmanszaak. De bezittingen en schulden van de eenmanszaak worden overgedragen aan de BV, die de onderneming vervolgens voortzet. De eenmanszaak wordt uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel. De ondernemer claimt in zijn aangifte IB de stakingswinstvrijstelling, en indien er stille reserves aanwezig zijn zoals goodwill, meerwaarde bedrijfspand, dient te worden afgerekend over de stille en fiscale reserves.


Ruisende en geruisloze omzetting: notariŽle inbrengakte

Andere manieren zijn de ruisende en geruisloze omzetting. De inbreng is een vervreemding waarover de ondernemer in beginsel dient af te rekenen (ruisende inbreng). De ondernemer kŠn bij substantiŽle meerwaarde en fiscale reserves kiezen een verzoek in te dienen voor de toepassing van art. 3.65 Wet IB 2001 voor geruisloze omzetting. De onderneming wordt in dat geval geacht niet te zijn gestaakt en er vindt geen fiscale afrekening plaats in de sfeer van de inkomstenbelasting over de in de onderneming aanwezige stille en fiscale reserves en niet-geactiveerde goodwill, maar een geruisloze overgang. De op de reserves en goodwill rustende fiscale claim wordt vervangen door een Vpb-claim ten laste van de BV die te zijner tijd wordt betrokken in de heffing van de vennootschapsbelasting, en een aanmerkelijkbelangclaim op de aandelen. De fiscale boekwaarde van de eenmanszaak of VOF wordt overgenomen in de openingsbalans van de BV. Als tegenprestatie voor de inbreng ontvangt de ondernemer aandelen in de BV. Aan de intentieverklaring tot oprichting van de vennootschap kan tot 9 maanden terugwerkende kracht worden verleend, om ervoor te zorgen dat het boekjaar kan aanvangen op 1 januari. Voor de ruisende of geruisloze omzetting naar de BV is een notariŽle inbrengakte vereist (meerkosten Ä 499) en zijn er kosten voor de accountant om een inbrengbalans op te stellen.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister