Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Inkeerregeling 2021

Heeft u van de Belastingdienst een verzoek om informatie ontvangen? Of beschikt u over buitenlands vermogen, zoals banktegoeden of een effectenportefeuille, dat u nog niet heeft aangegeven? Zoekt u advies over uw mogelijkheden om gebruik te maken van de inkeerregeling? Wat zijn de fiscale gevolgen bij de inkeerregeling als u zwart geld geŽrfd heeft?


Navordering en boete

Vanaf 2019 is het Programma Vermogen in het buitenland van de Belastingdienst geÔntensiveerd. Bij verzwegen vermogen door buitenlandse zwartspaarders geldt een termijn van 12 jaar waarover de Belastingdienst kan navorderen. Per 1 januari 2018 is de in 1998 ingevoerde inkeerregeling versoberd voor aangiften vanaf 1 januari 2018 en geldt niet meer voor verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in box 3 dat in het buitenland is opgekomen, en vanaf 1 januari 2020 is er geen onderscheid meer mogelijk tussen inkomen dat in het buitenland of in het binnenland is opgekomen. De inkeerregeling geldt inmiddels niet meer voor binnenlands box 3-inkomen of inkomsten uit box 2 (aanmerkelijk belang). Inkeren zonder boete is alleen nog mogelijk voor inkomen uit box 1 en bijvoorbeeld de schenk- en erfbelasting. Bij inkeren betaalt u een boete, belasting en heffingsrente, en gelden specifieke voorwaarden. De oude inkeerregeling blijft van toepassing op aangiften die vůůr 1 januari 2018 zijn ingediend of hadden moeten worden ingediend.


Boete tot maximaal 300%

Volgens het beleid van de Belastingdienst zijn er wel mogelijkheden om de boete, die kan oplopen tot 100% (box 1 en 2) of 300% (box 3), te beperken. Volledig meewerken wordt gezien als een strafverminderende omstandigheid bij het bepalen van de hoogte van de boete. Bij niet meewerken kan de inspecteur een informatiebeschikking opleggen, die kan leiden tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Door tijdige inkeer, voordat de belastingplichtige weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de Belastingdienst bekend is of zal worden met de onjuistheid c.q. onvolledigheid van eerdere aangiften, kunnen boetes in beginsel worden gematigd tot 30% (box 1 en 2) en 120% (box 3). De kans dat de Belastingdienst verzwegen vermogen of zwartsparen ontdekt wordt steeds groter door internationale uitwisseling van financiŽle gegevens op grond van Common Reporting Standards (CRS). Deze Europese tegenhanger van de FATCA is in 2016 door Nederland geÔmplementeerd en bij de internationale gegevensuitwisseling zijn inmiddels meer dan 100 landen aangesloten.


Begeleiding inkeerprocedure

Wij kunnen u bij een inkeerprocedure van dienst zijn, ook als u al een verzoek om informatie heeft ontvangen. Onze gespecialiseerde adviseurs beschikken over de nodige ervaring en kunnen u begeleiden bij de procedure en adviseren over uw mogelijkheden voor belastingvermindering en optimalisering c.q. verlaging van de boete.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Internationale zaken

Internationaal zaken doen en taxplanning


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


SPF

Voor Estate Planning, Asset Protection, en holdingactiviteiten