Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Tax Opinions

U kunt uw (internationale) belastingvraag aan ons voorleggen indien u behoefte heeft aan een praktisch advies en heldere conclusie dat dient als bruikbare oplossing voor het door u voorgelegde praktijkprobleem, als onderbouwing van uw standpunt in een fiscale procedure of arbitrage, of om risico's te bepalen bij een grensoverschrijdende transactie. Ook schrijven wij second opinions en cassatieadviezen.


Cross-Border Tax Advisory

Wij analyseren uw (internationale) casuspositie en kunnen uw fiscale rechtspositie beoordelen. Iedere adviesvraag wordt met de grootste zorg behandeld door onze interne opiniegevers. Indien aanvullende informatie nodig is in internationale situaties, maken wij indien nodig gebruik van aan ons kantoor gelieerde buitenlandse correspondenten. Onze medewerkers hebben een internationaal academisch profiel, zijn opgeleid aan Nederlandse en Europese universiteiten (o.a. Grotius Academie, Kingís College London, Queen Mary University of London, International Bureau of Fiscal Documentation), en beschikken over jarenlange ervaring in rechtsvergelijkend onderzoek en de fiscale opinionpraktijk. Onze multidisciplinaire benadering staat borg voor een uniek kennisplatform dat ons in staat stelt tijdig nauwkeurige en onafhankelijke informatie te leveren.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Internationale zaken

Internationaal zaken doen en taxplanning


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris