Cross-Border Tax Advisory & Compliance

Ondernemingen die internationaal zakendoen krijgen te maken met grensoverschrijdende aspecten en compliance vraagstukken bij de structurering van hun onderneming en cross-border transacties. De fiscale wet- en regelgeving kan per land verschillen. Internationaal is de fiscale regelgeving sterk in ontwikkeling (o.a. Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) maatregelen en EU anti-belastingontwijkingsrichtlijn of Anti Tax Avoidance Directive (ATAD)). Het toezicht door fiscale autoriteiten wordt steeds scherper. Wij zijn uw partner voor vraagstukken op het gebied van Internationaal Belastingrecht en richten ons onder andere op de volgende onderwerpen:

  • internationale tax planning;
  • structurering van grensoverschrijdende ondernemingsactiviteiten;
  • internationale fusies en overnames;
  • fiscale behandeling van internationale samenwerkingsverbanden;
  • transfer pricing documentatie en afstemming met de fiscus;
  • tax compliance services.


Stel uw belastingvraag

U kunt uw belastingvraag aan ons voorleggen indien u behoefte heeft aan een kort praktisch advies en heldere conclusie dat dient als bruikbare oplossing voor het door u voorgelegde praktijkprobleem. Wij helpen u fiscale strategieŽn te ontwikkelen voor de EU of Internationaal, gebaseerd op fiscale kansen en risicoís.


Grensoverschrijdende transacties

Wij analyseren uw casuspositie en kunnen uw fiscale rechtspositie beoordelen. Ook schrijven wij second opinions. Iedere adviesvraag wordt met de grootste zorg behandeld door onze interne medewerkers. Indien aanvullende informatie nodig is in internationale situaties, maken wij indien nodig gebruik van aan ons kantoor gelieerde buitenlandse correspondenten. Interne medewerkers zijn opgeleid aan Nederlandse en Europese universiteiten (o.a. Grotius Academie, Kingís College London, Queen Mary University of London, International Bureau of Fiscal Documentation), en beschikken over jarenlange ervaring in fiscaal en rechtsvergelijkend onderzoek. Onze multidisciplinaire benadering staat borg voor een uniek kennisplatform dat ons in staat stelt tijdig nauwkeurige en onafhankelijke informatie te leveren.

offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister