x Joint Venture
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Joint Venture oprichten?

Wanneer twee ondernemingen voor bepaalde of onbepaalde tijd gaan samenwerken, bijvoorbeeld aanbieders in de zorg, of voor een bouwproject of buitenlandse activiteit, kunnen zij kiezen voor een contractuele of corporate joint venture (JV). Kapitaal en know-how worden door partijen gedeeld op grond van overeenkomst, of ingebracht in een dochteronderneming op basis van gedeeld risico, om een nieuw product op de markt te brengen, of om een buitenlandse markt te betreden.

Organisaties gaan joint ventures aan voor het verkrijgen, aanleren en overdragen van kennis en technologie, om schaalvoordelen te bereiken, een verhoogde concurrentiekracht, om risico's te spreiden, toegang tot distributiekanalen of buitenlandse markten te verkrijgen, en voor kostenreductie. Nadelen van een joint venture relatie zijn een verscheidenheid aan doelen, procedures en sociale normen, de mogelijke cultuurafstand tussen thuisland en gastland, vroegtijdige ontbinding door opportunisme, gebrek aan toewijding en het hebben van een eigen agenda.


Fiscale en juridische complexiteit

De complexiteit van de joint venture overeenkomst komt o.a. tot uiting in vaak moeizame onderhandelingen over de zeggenschap en de verdeling van eigendom, en kent doorgaans een uitgebreide regeling voor het intellectueel eigendomsrecht, arbeidsrecht, conflictsituaties, vroegtijdige ontbinding, Force Majeure. Wij adviseren grote en middelgrote ondernemingen o.a. over belangrijke key issues zoals: oprichting, documentatie, kapitaalstructuur, invloed van de liquidatieverliesregeling op de zeggenschapsverhouding, minderheidsbelangen, uitstoting, bestuur, aansprakelijkheid, rechtskeuze, forumkeuze, due diligence, en over contractuele mechanismen die deadlock situaties voorkomen of oplossen, en doordachte uitstapmogelijkheden die het best passen bij onze cliënten.


Internationale Joint Ventures

Wij kunnen u bijstaan bij de onderhandeling, opstelling en beoordeling van uw (internationale) joint venture overeenkomst of aandeelhoudersovereenkomst. Op het gebied van Angelsaksische rechtsystemen, zoals het Engelse en Amerikaanse recht, waarbij door de rechtskeuze grote risico's kunnen ontstaan, is bijzondere expertise aanwezig. In onze praktijk worden wij o.m. betrokken bij de beoordeling en opstelling van JV overeenkomsten naar Nederlands en Engels recht, en bij samenwerkingen tussen Nederlandse ondernemingen en ondernemingen uit Azië, Engeland, Afrika, en (Latijns-)Amerika.

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur