Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Letter of Intent (LoI)

In de onderhandelingsfase (precontractuele fase) maken partijen afspraken over diverse onderwerpen die verband houden met het onderhandelen. De schriftelijke vastlegging hiervan wordt vaak Letter of Intent (LoI), Memorandum of Understanding (MOU), Voorovereenkomst, of Term Sheet genoemd.


Juridisch bindend of niet?

Een Letter of Intent kan reeds een perfecte overeenkomst zijn. Dit is een kwestie van uitleg. Het zorgvuldig contractueel regelen van de verschillende onderwerpen en het expliciet bepalen van de (on)verbindendheid daarvan is cruciaal. Onderwerpen die in de LoI geregeld worden zijn de (non-)exclusiviteit van de onderhandeling, geheimhouding, voorwaarden voor de totstandkoming (bijvoorbeeld een 'subject to board approval', of een financieringsvoorbehoud), beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor het afbreken van onderhandelingen, rechts- en forumkeuze.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij kunnen u van dienst zijn bij (internationale) onderhandelingen en u adviseren bij het opstellen van de LoI. Neemt u hiervoor contact met ons op voor meer informatie.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister