Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Oprichting LLP inclusief LLP Agreement

De deelnemers ('Members') in de LLP zijn niet verplicht een schriftelijke vennootschapsakte op te stellen. De oprichting van de LLP kan zonder deze overeenkomst, de zogenaamde 'LLP Agreement', plaatsvinden. In de praktijk zullen de deelnemers in de meeste gevallen toch voor een dergelijke akte kiezen. Dat is ook sterk aan te raden. De inhoud van de samenwerking tussen partijen wordt zonder LLP Agreement bepaald door regelend recht dat zeer summier is en geen marsroute biedt voor situaties waar men in de praktijk mee te maken zal krijgen. In de LLP Agreement zal inhoud worden gegeven aan de afspraken tussen partijen, de eventuele beŽindiging van de samenwerking, afspraken over besluitvorming, toe- en uittreding, winstdeling e.d. De LLP Agreement vervult voor de LLP dezelfde rol als de statuten en een aandeelhoudersovereenkomst voor de BV. De kwaliteit van de LLP Agreement is voor conflictsituaties van bijzonder groot belang. Op dat moment moet er een goede regeling bestaan waarmee partijen het geschil op adequate wijze kunnen oplossen. U kunt hieronder de oprichting van de LLP inclusief LLP Agreement online bestellen.


Belang Agreement voor fiscale kwalificatie

Bij de beoordeling van de fiscale status van de LLP door de Nederlandse belastingdienst is de LLP Agreement een belangrijk instrument voor de bepaling van de fiscale transparantie.


Naar Nederlands of Engels recht?

De LLP Agreement is een hybride rechtsfiguur tussen een overeenkomst en een vennootschapsrechtelijk document. Wie voor een LLP met uitsluitend Nederlandse 'members' een LLP Agreement moet opstellen, moet van zeer goede huize komen, en gespecialiseerd zijn in het Engelse rechtspersonenrecht, het contractenrecht, het (Nederlands en Engels) internationaal privaatrecht, het toetsingskader van de Belastingdienst (besluit van 11 december 2009, nr. CPP2009/519M) en relevante rechtspraak. Zonder kennis van het toepasselijke recht kan de LLP Agreement niet worden opgesteld zonder een aanzienlijke kans op ongewenste (nietigheids-)gevolgen. De overeenkomst voor een LLP met uitsluitend Nederlandse deelnemers roept namelijk zeer gecompliceerde vragen op. Kunnen partijen wel kiezen voor de toepasselijkheid van Nederlands recht? Wat bepaalt het internationaal privaatrecht over die rechtskeuze in Engeland en in Nederland? Is er in die beoordeling plaats voor renvoi? Welke rechter is bevoegd? Mag gekozen worden voor arbitrage? Kan een maatschapscontract worden gebruikt? Wie is aansprakelijk voor de onrechtmatige daad van een werknemer van de LLP? Is het toegestaan te bedingen dat een deelnemer geen aanspraak heeft op de winst? Wat is de relevantie van de actie uit unfair prejudice op grond van s. 994 Companies Act 2006? Welk recht is van toepassing bij ontbinding?


Hoog kennisniveau noodzakelijk

Er zal sprake moeten zijn van een hoog kennisniveau van beide rechtsstelsels, van het internationaal privaatrecht, ťn het fiscale toetsingskader om de juiste inhoud te kunnen geven aan de LLP Agreement en bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden. Bij rechtsverhoudingen tussen Nederlandse deelnemers in een LLP dient een zeer hoog kennisniveau aanwezig te zijn bij de contractenmaker, o.a. van het Engelse regelgevend kader en het Nederlandse en Engelse internationaal privaatrecht, om juiste keuzes te kunnen maken en een geldige overeenkomst op te stellen. Onze contractenrechtspecialisten volgen verplicht de Grotius opleiding (55 punten Nederlandse Orde van Advocaten) nationaal en internationaal contracteren, zijn soms afkomstig van Engelse Universiteiten, en zijn zeer goed op de hoogte van de bijzonderheden van de LLP Agreement. Van de Engelse regelgeving is diepgaande kennis aanwezig van de verschillende relevante Engelse wetten, rechtspraak en regels die van invloed kunnen zijn (o.a. Companies Act 2006, Limited Liability Partnerships Act 2000, Limited Liability Partnerships Regulations 2001, Limited Liability Partnerships (Application of Companies Act 2006) Regulations 2009, Insolvency Act 1986).


Bestellen :

 
LLP + Agreement
Ä
899,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris