Maatschap als rechtsvorm

Zorgverleners (huisartsen, fysiotherapeuten, apothekers, medisch specialisten), accountants, architecten en advocaten werken vaak samen in maatschapsverband. De rechtsvorm is bij uitstek geschikt voor een samenwerkingsverband van vrije beroepsbeoefenaren. De maten zijn voor een evenredig deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap, en kunnen in bepaalde gevallen ook hoofdelijk verbonden zijn (zie voor een betere bescherming tegen privť-aansprakelijkheid met behoud van fiscale voordelen: de LLP). In de meeste gevallen worden de maten als zelfstandig ondernemer beschouwd. Daarmee heeft u als maat recht op bepaalde belastingvoordelen, zoals de ondernemers- en investeringsaftrek en MKB-winstvrijstelling. U moet inkomstenbelasting betalen over uw winst (box 1). Voor de omzetbelasting geldt de maatschap als ondernemer. Als maat bent u voor de omzetbelasting geen ondernemer. Voorzover u namens de maatschap personeel in dienst neemt, krijgt u te maken met loonheffingen.


Maatschapsovereenkomst

Binnen ons kantoor is bijzondere expertise aanwezig op het gebied van Nederlandse contractuele samenwerkingsvormen (maatschap, VOF en CV). De maatschap geeft de deelnemers vergaande vrijheid om zelf vorm te geven aan haar inhoud. De maatschapsovereenkomst is cruciaal. Hierin zijn de onderlinge afspraken vastgelegd en worden de rechten en verplichtingen van de maten omschreven. Het bevat vaak een regeling over toe- en uittreding, een voortzettingsbeding en afspraken over de financiŽle verplichtingen en aanspraken van de maten. Vertegenwoordiging en bevoegdheid tot besluitvorming dienen te worden onderscheiden. Voorkomen dient te worden dat door toe- en uittreding de maatschap ontbonden wordt, een goede regeling is bovendien noodzakelijk voor het geval sprake is van disfunctioneren van afzonderlijke maten. De wettelijke regeling van de maatschap stamt voor een groot deel nog uit 1838 en vertoont hiaten. De samenwerkingsvorm moet door nadere regeling in het maatschapscontract adequaat worden geregeld.


Voorkom financiŽel nadeel

In de praktijk kan de inhoud van de maatschapsovereenkomst vaak veel discussie opleveren. De overeenkomst kan gedateerd zijn, of teveel ruimte bieden voor interpretatie, bijvoorbeeld over de goodwillregeling bij het uittreden van een slecht functionerende maat, of over de inbreng van grond of gebouwen. Bij een conflict kan dit groot financiŽel nadeel meebrengen of een gewenste voortzetting van de maatschap in gevaar brengen. Laat u goed adviseren bij de opmaak van de maatschapsovereenkomst zodat zij geschikt is voor de bijzonderheden van uw geval en alle omstandigheden in aanmerking neemt. Indien gedurende de samenwerking zich omstandigheden voordoen waar geen rekening mee is gehouden moet de maatschapsovereenkomst opnieuw worden bekeken.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen