Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Internationale Merkregistratie

Bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO) kan een aanvraag worden ingediend tot registratie van uw merk in meer dan 100 landen die zijn aangesloten bij het zogenaamde Unie van Madrid. Belangrijke afzetmarkten zoals de Europese Unie, India, Japan, China en de Verenigde Staten zijn aangesloten. De kosten zijn afhankelijk van de gekozen landen en de behoeften van de aanvrager. De Internationale Registratie (IR) kan een belangrijk onderdeel zijn van uw depotstrategie, in plaats van nationale registraties. Overwegingen die bij die beoordeling een rol spelen zijn o.a. het spoedeisend belang, de kosten, de kans op oppositie. Uw merkengemachtigde kan u hierover adviseren.


Laat u adviseren

Merkregistratie is maatwerk en het depot alleen is géén garantie voor de bescherming van uw merk. Een geregistreerd merk kan vervallen, worden doorgehaald, nietig worden verklaard, onderscheidend vermogen missen, of bijvoorbeeld te kwader trouw gedeponeerd zijn. Of aan de merkhouder een recht op bescherming toekomt bij een inbreuk wordt uiteindelijk bepaald door de rechter, en niet door het merkdepot. Het is dus van het grootste belang dat u zich bij het registreren van uw merk en het indienen van uw aanvraag laat adviseren over uw merkregistratie. De kans op succes wordt daardoor groter en het risico van kostbare toekomstige procedures kan worden beperkt. Onze merkengemachtigden volgen verplicht een tweejarige Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden en kunnen u adviseren. Neemt u contact met ons op voor advies over uw internationale depotstrategie.


Procedure Internationale merkregistratie:

Merkregistratie is een procedure die uit verschillende fases bestaat die elk een bepaalde tijd in beslag nemen:

1. Controle formaliteiten
2. Controle classificaties
3. Beoordeling Merk (een weigering betekent dat de procedure langer duurt)
4. Publicatie depot
5. Oppositietermijn (een oppositie betekent dat de procedure langer duurt)
6. Registratie Merk
7. Afgifte Registratiebewijs

Wij kunnen uw merk wereldwijd registreren in 114 landen. Neemt u contact met ons op voor een offerte.

offerte_button_153_01


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister