Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Non-Disclosure Agreement

Partijen die met elkaar onderhandelen en daarbij vertrouwelijke of concurrentiegevoelige informatie uitwisselen, komen vaak overeen om de onderhandelingen geheim te houden. In een aparte overeenkomst, een Non-Disclosure Agreement (NDA), worden hierover nadere afspraken gemaakt om de zakelijke risico's te beperken van het lekken van informatie.


Geheimhouding

In de overeenkomst wordt bepaald welke informatie vertrouwelijk is, welke personen toegang krijgen tot de informatie, welke uitzonderingen gelden op de geheimhoudingsverplichting, teruggave of vernietiging van informatie indien er geen overeenkomst tot stand komt, de duur van de geheimhouding, non-concurrentie, boete bij niet naleven van de NDA.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij hebben veel ervaring met het opstellen van geheimhoudingsbedingen en kunnen u adviseren over de optimale strategie. Neemt u hiervoor contact met ons op voor meer informatie.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

VerifiŽer online de geldigheid van BTW-nummers


SPF

Voor Estate Planning, Asset Protection, en holdingactiviteiten


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris