Grensoverschrijdende omzetting van rechtspersonen

De arresten van het Europese Hof van Justitie in Cartesio en VALE hebben antwoord gegeven op essentiŽle principiŽle vragen met betrekking tot de vrijheid van omzetting als onderdeel van de Europese vrijheid van vestiging. Een rechtspersoon van een Lidstaat van de EU kan worden omgezet in een rechtspersoon die wordt beheerst door het recht van een andere Lidstaat, zonder dat zij ophoudt te bestaan. Er is sprake van een overgang onder algemene titel. De rechtspersoonlijkheid wordt niet onderbroken. Een Nederlandse BV verhuist eenvoudig naar Duitsland en zet haar bestaan voort als een GmbH.


Redenen en alternatieven voor grensoverschrijdende omzetting

Redenen om te kiezen voor de grensoverschrijdende omzetting kan zijn ingegeven door de keuze voor een rechtsstelsel dat meer passend wordt geacht voor de specifieke behoeften (bijvoorbeeld met betrekking tot bescherming van investeerders, kapitaalstructuur, aansprakelijkheid, etc), door betere efficiency van het rechtssysteem van de andere Lidstaat, de economische situatie, de wens om market entry, etc.

Andere mogelijkheden om de gewenste zetelverplaatsing te bereiken gaan gepaard met belangrijke nadelen en kosten:

  • het ontbinden van de bestaande vennootschap in Lidstaat A en oprichten van een nieuwe vennootschap in Lidstaat B in combinatie met een activa-passiva transactie. Dit is een overgang onder bijzondere titel met alle beperkingen en nadelen van dien.
  • grensoverschrijdende fusie door overname op basis van de fusierichtlijn. Dit gaat doorgaans gepaard met hoge kosten voor de acquisitie en leidt niet tot het gewenste eindresultaat.
  • Omzetting in een SE (of SCE) op grond van art. 8 SE-Regulation (dan wel art. 7 SCE-Regulation), een complexe en kostbare omzetting met de SE of SCE als vaak ongewenst eindresultaat, die vervolgens weer in een nationale rechtsvorm zou dienen te worden omgezet.


Vraagstukken bij een omzetting

Ondanks de arresten van het Europese Hof bestaan er, in afwachting van een nieuwe Richtlijn voor grensoverschrijdende omzetting, bij een omzetting verschillende vraagstukken, bijvoorbeeld met betrekking tot de vereisten en beperkingen van het gelijkheids- en effectiviteitsbeginsel? Hoe wordt discrepantie tussen betrokken nationale rechtsstelsels opgelost, bijvoorbeeld ten aanzien van minderheidsaandeelhouders, werknemers en crediteuren? Welke bijzondere voorwaarden mogen door het in- en uitreisland worden opgelegd? Komen betrokken landen in aanmerking voor de toepassing van het VALE arrest?

Wij kunnen de grensoverschrijdende omzetting van uw rechtspersoon voor u verzorgen. Neemt u contact met ons op om uw casuspositie aan ons voor te leggen.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen

LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris