Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


One Stop Shop (OSS)

Op 1 juli 2021 wordt nieuwe btw regelgeving ingevoerd voor internetverkopen aan consumenten (e-commerce) binnen de EU, naar aanleiding van de implementatie van de richtlijn inzake elektronische handel (EU Richtlijn 2000/31/EG). De huidige drempelbedragen in de verschillende EU landen voor toepassing van de regeling afstandsverkopen worden vervangen door een totaal omzetcijfer van € 10.000. Btw-ondernemers komen hierdoor eerder in aanraking met btw-verplichtingen in andere landen binnen de EU.


One Stop Shop (OSS)

De huidige verplichting, na overschrijding van de drempelbedragen, om in andere EU lidstaten te registreren voor de btw en aangifte te doen kan vanaf 1 juli worden voorkomen door toepassing van de One Stop Shop (OSS). Via het éénloketysteem kan aangifte worden gedaan bij de Nederlandse Belastingdienst voor de verschuldigde btw in andere EU lidstaten. Toepassing van de OSS is in de meeste gevallen optioneel en kan bijvoorbeeld nadelig zijn als er een recht bestaat op aftrek van voorbelasting. De planning van de uitvoering van de OSS is onder grote tijdsdruk tot stand gekomen en langere doorlooptijden zijn mogelijk (Ministerie van Financiën, 29 januari 2021, 2021-0000014186). Ook regels voor invoer uit derde landen voorafgaand aan een afstandsverkoop zullen wijziging ondergaan, en platformen krijgen vanaf 1 juli meer btw verplichtingen.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


CV als Rechtsvorm

Lees meer over de Commanditaire Vennootschap


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting