Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Oorsprongsregels EU-VK

Vanaf 1 januari 2021 geldt naar aanleiding van de Brexit de EU-VK Handels- en Samenwerkingsovereenkomst (EU–UK Trade and Cooperation Agreement, of ‘TCA’) tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Op basis van deze overeenkomst kan handel tussen de EU en het VK waarbij een wederzijds nultarief van invoerrechten wordt opgelegd, op voorwaarde dat goederen aan de oorsprongsregels voldoen. Goederen die hieraan niet voldoen kunnen worden onderworpen aan invoerrechten.


Oorsprongsverklaring

Wilt u dat uw Britse afnemer vrijstelling krijgt op invoerrechten zodat u uw product tegen een lagere prijs kunt verkopen? Dat kan via een door u opgestelde oorsprongsverklaring. De afnemer dient te bewijzen dat aan de oorsprongseisen van het product wordt voldaan. Ook de exporteur moet een kopie van de verklaring bewaren en alle overige documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de oorsprongsregels. Om in het VK de drempel voor vrijstelling te behalen tellen materialen van EU en VK oorsprong mee als bestanddeel van preferentiële oorsprong (volledige en bilaterale cumulatieregels). In de TCA is per product(groep) afgesproken aan welke eisen moet worden voldaan en wanneer een product volledig verkregen is in de EU, welke bewerking in de EU moet hebben plaatsgevonden, en de maximaal toegestane hoeveelheid niet van EU oorsprong zijnde materialen.


REX nummer

Iedere exporteur mag een oorsprongsverklaring opstellen tot een factuurbedrag van € 6.000. Bij zendingen met een hogere waarde dient de exporteur over een REX-registratienummer (Vergunning Geregistreerd Exporteur) te beschikken om een oorsprongsverklaring te mogen afgeven. Het REX-nummer moet vermeld worden in de oorsprongsverklaring.