Fiscaal voordeel met een open fonds voor gemene rekening

CliŽnten met een vermogen tussen de Ä 100.000 en Ä 1.000.000 in box 3 met een rendement beneden 3,45% kunnen beter in Box 2 beleggen. Dit kan door het vermogen onder te brengen in een open fonds voor gemene rekening (artikel 2 lid 3 Wet op de vennootschapsbelasting 1969). Het fonds is belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Belasting wordt betaald over het werkelijk gerealiseerde rendement. Er dient sprake te zijn van tenminste twee participanten. Deze ontvangen tegenover de inleg ontvangen  een bewijs van deelgerechtigdheid of participatiebewijs. De overheersende participant mag niet meer dan 90% belang hebben. Een OFGR wordt niet meegenomen voor de berekening van toeslagen, zoals de eigen bijdrage langdurige zorg of de WMO.


Vermogensanonimisering en UBO-register

Vermogensanonimisering is actueel. Veel DGAís wensen het familievermogen in hun BV uit de publiciteit te houden. Een efficiŽnte manier voor vermogensanonimisering is het aangaan van een open fonds voor gemene rekening. Het open fonds hoeft niet te worden ingeschreven in het Handelsregister en er hoeft geen jaarrekening te worden gedeponeerd. Het aangaan van het fonds is relatief eenvoudig en kan vrijwel onbelast weer worden geliquideerd. De informatie over het FGR komt niet in het UBO-register, maar wel in het specifieke UBO-register voor trusts en soortgelijke juridische constructies. Naar het zich nu laat aanzien is deze informatie echter minder uitgebreid en niet publiek toegankelijk.


Hiermee kunnen wij u helpen

Voor het overbrengen van vermogen uit Box 3 naar Box 2 door gebruik te maken van een open fonds voor gemene rekening of vanuit de bestaande BV is adequate advisering cruciaal en dienen de verhoudingen tussen de participanten contractueel goed worden geregeld. Er zijn diverse civiel-, financieel- en fiscaalrechtelijke aandachtspunten. Het OFGR kan onder diverse regelingen vallen die afhankelijk zijn van het OFGR en zijn specifieke kenmerken. Een ongewenste kwalificatie met de nodige juridische en fiscale gevolgen dient te worden voorkomen. De inrichting van de overeenkomst is maatwerk. Wij kunnen u van dienst zijn bij:

  • oprichting van uw open fonds
  • opmaak overeenkomst (fondsvoorwaarden)
  • aanmelding bij de fiscus
  • openen  bankrekening
  • advisering overheveling vermogen
  • verzoek goedkeuring aandelenruil
  • afgifte RSIN nummer


offerte_button_153_01

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?


Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen