Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Overheidsaansprakelijkheid

Overheidshandelen kan schade veroorzaken. Onder bepaalde omstandigheden is de overheid voor die schade aansprakelijk. Wij adviseren u graag over dit gecompliceerde rechtsgebied.


Onrechtmatige overheidsdaad

De overheid kan onder meer aansprakelijk zijn voor veroorzaakte schade indien zij onrechtmatig heeft gehandeld. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als de overheid een vergunning weigert, of een belastingaanslag oplegt, en de rechter achteraf oordeelt dat dit onterecht was. Op 1 juli 2013 is de Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten (Stb. 2013, 50) in werking getreden. Ook is het mogelijk geworden om in een zelfstandige verzoekschriftprocedure aan de bestuursrechter een verzoek om schadevergoeding te doen, los van de procedure tegen het schadeveroorzakend besluit. Het verzoekschrift kan worden ingediend tijdens of na een beroepsprocedure tegen het schadeveroorzakende besluit, of na de bezwaarfase als de onrechtmatigheid van het besluit door het bestuursorgaan is erkend.


Rechtmatige overheidsdaad

Ook rechtmatig handelen van de overheid kan schade veroorzaken. Wijziging van een bestemmingsplan, de aanleg van een spoorlijn, verbreding van een snelweg, wegwerkzaamheden, kunnen bijvoorbeeld leiden tot waardevermindering van een woning of omzetverlies door ondernemers. Onder omstandigheden komt dergelijke schade voor vergoeding of nadeelcompensatie in aanmerking.


Procedure voeren?

Wij voeren jaarlijks meerdere zaken op het gebied van aansprakelijkheid van de overheid, met name in het belasting- en planschaderecht. Wij adviseren particulieren en ondernemingen over de te volgen strategie (bestuursrechter of burgerlijke rechter) en treden op in procedures. Neemt u contact met ons op om uw situatie voor te leggen.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


CV als Rechtsvorm

Lees meer over de Commanditaire Vennootschap


SPF

Voor Estate Planning, Asset Protection, en holdingactiviteiten