x Vastgoed en BTW
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


BTW en Vastgoed

Bij de fiscale behandeling van vastgoed doen zich tal van vragen voor ten aanzien van BTW, overdrachtsbelasting, en de samenloop hiervan bij vastgoedprojecten. In onze praktijk geven wij hierover dagelijks adviezen en brengen valkuilen en risico's in kaart. Transformatie van vastgoed bestemd voor verhuur is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de BTW-gevolgen. Projectontwikkelaars doen er goed aan zich hierbij te laten adviseren voor de haalbaarheid van een vernieuwbouw- of transformatietraject.


“In wezen nieuwbouw”

Bij de transformatie van een kantoorpand naar appartementen, al dan niet gesplitst in appartementsrechten, moet worden beoordeeld of dit leidt tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak. Bij verhuur van een nieuw vervaardigde zaak wordt de in aftrek gebrachte BTW op de transformatiekosten namelijk tien jaar gevolgd (herzieningsperiode). De vraag wanneer sprake is van een nieuwe vervaardigde onroerende zaak moet van geval tot geval worden beoordeeld op basis van een weging van verschillende in de nationale en Europese rechtspraak ontwikkelde criteria (“in wezen nieuwbouw”), en leidt voor de praktijk tot veel onzekerheid.


Aftrek BTW op transformatiekosten bij verhuur?

In beginsel is verhuur van vastgoed vrijgesteld van BTW. De btw over de transformatiekosten kan dan niet in aftrek worden gebracht. Dit is anders indien wordt geopteerd voor BTW-belaste verhuur of wanneer sprake is short stay verhuur. Om de btw op de transformatiekosten volledig in aftrek te kunnen brengen dient het pand in dat geval tien jaar (nieuw vervaardigd) of één jaar (niet nieuw vervaardigd) BTW-belast te worden verhuurd. Om zekerheid te krijgen is specialistische expertise nodig en vindt vaak overleg plaats met de Belastingdienst. Het vooraf sturen naar een fiscaal optimale situatie is in veel gevallen mogelijk en hangt telkens af van de omstandigheden van het geval. Neemt u contact met ons op voor overleg over uw mogelijkheden.

bel-direct

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms