x Vastgoed en BTW
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Vastgoedtransformatie en BTW

Transformatie van vastgoed bestemd voor verhuur is in de afgelopen jaren sterk gegroeid. Een belangrijk aandachtspunt daarbij zijn de btw-gevolgen. Projectontwikkelaars doen er goed aan zich hierbij te laten adviseren.


“In wezen nieuwbouw”

Bij de transformatie van een kantoorpand naar appartementen, al dan niet gesplitst in appartementsrechten, moet worden beoordeeld of dit leidt tot de vervaardiging van een nieuwe onroerende zaak. Bij verhuur van een nieuw vervaardigde zaak wordt de in aftrek gebrachte btw op de transformatiekosten namelijk tien jaar gevolgd (herzieningsperiode). De vraag wanneer sprake is van een nieuwe vervaardigde onroerende zaak moet van geval tot geval worden beoordeeld op basis van een weging van verschillende in de rechtspraak ontwikkelde criteria (“in wezen nieuwbouw”), en leidt voor de praktijk tot veel onzekerheid.


Aftrek BTW op transformatiekosten bij verhuur?

In beginsel is verhuur van vastgoed vrijgesteld van btw. De btw over de transformatiekosten kan dan niet in aftrek worden gebracht. Dit is anders indien wordt geopteerd voor btw-belaste verhuur of wanneer sprake is short stay verhuur. Om de btw op de transformatiekosten volledig in aftrek te kunnen brengen dient het pand in dat geval tien jaar (nieuw vervaardigd) of één jaar (niet nieuw vervaardigd) btw-belast te worden verhuurd. Om zekerheid te krijgen is specialistische expertise nodig. Het sturen naar een fiscaal optimale situatie is vooraf vaak mogelijk en hangen telkens af van de omstandigheden van het geval.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?