x EU merkregistratie
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


EU merkregistratie

Internationale merkregistraties kunnen worden aangevraagd bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). Het gaat dan om de verlening van verschillende nationale merkenrechten. Kosten zijn afhankelijk van de gekozen landen en de behoeften van de ondernemer. De ondernemer kan er voor kiezen een EU merk (één merk) te verkrijgen bij het EU Bureau voor de Intellectuele Eigendom te Allicante (OHIM). Het merkenrecht geldt in dat geval voor alle 28 EU Lidstaten.


Laat u adviseren

Merkregistratie is maatwerk en het depot alleen is géén garantie voor de bescherming van uw merk. Een geregistreerd merk kan vervallen, worden doorgehaald, nietig worden verklaard, onderscheidend vermogen missen, of bijvoorbeeld te kwader trouw gedeponeerd zijn. Of aan de merkhouder een recht op bescherming toekomt bij een inbreuk wordt uiteindelijk bepaald door de rechter, en niet door het merkdepot. Het is dus van het grootste belang dat u zich bij het registreren van uw merk en het indienen van uw aanvraag laat adviseren over uw merkregistratie. De kans op succes wordt daardoor groter en het risico van kostbare toekomstige procedures kan worden beperkt. Onze merkengerechtigden volgen verplicht een tweejarige Beroepsopleiding voor Merken- en Modellengemachtigden en kunnen u adviseren.


Procedure EU merkregistratie:

Merkregistratie is een procedure die uit verschillende fases bestaat die elk een bepaalde tijd in beslag nemen. De gehele procedure neemt gemiddeld 8 maanden in beslag:

1. Controle formaliteiten
2. Controle classificaties
3. Beoordeling Merk (een weigering betekent dat de procedure langer duurt)
4. Publicatie depot
5. Oppositietermijn (een oppositie betekent dat de procedure langer duurt)
6. Registratie Merk
7. Afgifte Registratiebewijs

De duur van de verschillende fases verschilt sterk en is mede afhankelijk van eventuele hindernis die zich kan voordoen.

Wij kunnen uw merk registreren als EU merk bij het EU Bureau voor de Intellectuele Eigendom. U kunt uw EU merkregistratie hieronder online bestellen (registratie in 4 klassen).


Bestellen :

 
Europese merkregistratie
1.799,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen