Corporate Structuring en (Internationale) Herstructurering

INCVRIA is de merknaam waaronder wij een internationale juridische en fiscale advies- en procespraktijk voeren. Wij adviseren cliŽnten o.a. over de structurering en herstructurering van hun (internationale) onderneming, en de daarmee verband houdende implementatie en compliance, om een gewenste juridische en fiscale optimalisatie, bedrijfsopvolging, buitenlandse vestiging, vereenvoudiging of kostenbesparing te realiseren.

Wij voeren in Nederland vanuit twee vestigingen een internationale advies- en procespraktijk in Corporate, Commercial & Tax, op het terrein van het nationale, internationale en Europese recht. Wij treden op voor cliŽnten in Fiscale (beroep, hoger beroep of cassatie), en internationale CommerciŽle Arbitrage procedures. Om hoogwaardige dienstverlening direct toegankelijk te maken kunnen een aantal juridische en fiscale diensten op onze website online besteld worden tegen vaste gereduceerde tarieven.


Tax Advisory en Legal Services

Als adviseur van bestuurders en aandeelhouders op het gebied van internationale Corporate (Re)Structuring, Contractuele Samenwerkingsvormen, Joint Ventures, Distributie en Agentuur, Bestuurdersaansprakelijkheid, Transfer Pricing (TP), BTW, Fiscale procedures, International Commercial Arbitration, en Grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde vennootschappen, beschikken wij op diverse terreinen over specialistische kennis. Voor een aantal landen kennen wij een Practice Group bestaand uit gespecialiseerde deskundigen (Verenigd Koninkrijk, China, Zwitserland).


Branches

Onze internationale cliŽntenportefeuille bestaat uit vermogende particulieren, advocaten- en accountantskantoren (o.a. 'Big Four' en 'Next Five'), bestuurders en commissarissen, non-profit instellingen, familiebedrijven, en nationale en multinationale (beursgenoteerde) bedrijven in de sectoren:

 • Bouw
 • Farmaceutische industrie
 • FinanciŽle dienstverlening
 • Gezondheidszorg
 • Olie & Gas
 • Transport & Logistiek
 • Vastgoed
 • Verzekeraars
 • Zakelijke dienstverlening

Ook kleine ondernemers, zzp'ers, en innovatieve start-ups maken gebruik van onze dienstverlening. Wij werken nauw samen met nationale en internationale financiŽle instellingen, en maken in bepaalde casusposities gebruik van ons netwerk van buitenlandse correspondenten en belastingadviseurs.


Hiermee kunnen wij u helpen

Als kennisorganisatie ondersteunen wij cliŽnten met de volgende services:

 • Inrichten en implementeren van (internationale) structuren
 • Oprichting binnenlandse en buitenlandse (OECD countries) entiteiten
 • IP structuring
 • Transfer Pricing (TP) advisory
 • Corporate housekeeping services
 • Fiscale Analyses en second opinions
 • Vermogensstructurering (Asset Protection)
 • APV problematiek (trusts, SPF, foundations, e.d.)
 • EU market entry
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Joint Ventures
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Belastingprocedures
 • Fraude- en witwaszaken
 • Bestuursrechtelijke procedures
 • Begeleiden van aandelen- en activa-passiva transacties
 • Adviseren over bedrijfsopvolging
 • Structureren Personenvennootschappen (o.a. CV)
 • Fiscale optimalisatie internationale onderneming
 • CommerciŽle Contracten
 • Merken en Modellen
 • Inbound investeringen in Europa


Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
 • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote advocaten- en accountantskantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Procedure voeren

Volledige zaakafhandeling voor een vaste prijs