Corporate (Re)Structuring

INCVRIA is de merknaam waaronder wij ons binnen de geÔntegreerde juridische en fiscale advisering onderscheiden op het gebied van (internationale) Corporate Structuring en Herstructurering.

Wij voeren een internationale rechtspraktijk waarbij doorgaans sprake is van de invloed van het Europese recht en verdragsregels. Wij verlenen diensten op het gebied van Rechtspersonen- en Vennootschapsrecht, Internationaal en Europees Belastingrecht, Intellectueel Eigendom, en Contracten (o.m. commerciŽle, financierings-, joint venture en aandeelhoudersovereenkomsten). Ook treden wij op voor cliŽnten in Bestuursrechtelijke en Fiscale procedures. Om hoogwaardige dienstverlening direct toegankelijk te maken kunnen een aantal diensten op onze website online besteld worden tegen gereduceerde tarieven.


Fiscale procedures en Transfer Pricing

Wij adviseren onze cliŽnten over de structurering en herstructurering van hun (internationale) onderneming, en de daarmee verbandhoudende implementatie, om een gewenste juridische en fiscale optimalisatie, bedrijfsopvolging, vereenvoudiging of kostenbesparing te realiseren.

Als adviseur op het gebied van internationale Corporate (Re)Structuring, Contractuele Samenwerkingsvormen, Bestuurdersaansprakelijkheid, Transfer Pricing (TP), Fiscale procedures, en Grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde vennootschappen, opereren wij als gespecialiseerd kantoor in de top van de markt.


CliŽnten

Onze internationale cliŽntenportefeuille bestaat uit succesvolle particulieren, familiebedrijven, bestuurders en commissarissen, non-profit instellingen, en advocaten- en accountantskantoren (o.a. 'Big Four' en 'Next Five'). Ook kleine ondernemers, start-ups en zzp'ers maken gebruik van onze dienstverlening. Wij werken nauw samen met nationale en internationale financiŽle instellingen, en maken in bepaalde casusposities gebruik van ons netwerk van buitenlandse correspondenten en belastingadviseurs.


Hiermee kunnen wij u helpen

 • Opzetten en implementeren van (internationale) structuren
 • Oprichting van binnenlandse en buitenlandse entiteiten
 • Risicoanalyse bestuurdersaansprakelijkheid
 • EU market entry
 • Corporate housekeeping services
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Begeleiden van aandelen- en activa-passiva transacties
 • Adviseren over bedrijfsopvolging
 • Structureren Maatschap, VOF, CV
 • Transfer Pricing (TP) documentatie
 • Fiscale optimalisatie internationale onderneming
 • CommerciŽle Contracten
 • Merken en Modellen
 • Belastingprocedures
 • Bestuursrechtelijke procedures


Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
 • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Vereniging voor Bestuursrecht (VAR)
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote kantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


Procedure voeren

Volledige zaakafhandeling voor een vaste prijs


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur