Legal & Tax

INCVRIA is de merknaam waaronder wij ons binnen de geÔntegreerde juridische en fiscale advisering onderscheiden op het gebied van (internationale) Corporate Structuring, Herstructurering, Belastingprocedures, Intellectueel Eigendom, en CommerciŽle Contracten. In de regel is daarbij sprake van een internationale context of casuspositie, en de invloed van het Europese recht en verdragsregels. Om hoogwaardige dienstverlening direct toegankelijk te maken kunnen een aantal diensten online besteld worden op onze website tegen vaste tarieven.


Bedrijfsstructuur en fiscaal-juridische optimalisatie

Wij adviseren onze cliŽnten over de structurering en herstructurering van hun (internationale) onderneming, en de daarmee verbandhoudende implementatie, om een gewenste juridische en fiscale optimalisatie, bedrijfsopvolging, vereenvoudiging of kostenbesparing te realiseren. Op het gebied van advisering bij Corporate (Re)Structuring, Bestuurdersaansprakelijkheid, en Grensoverschrijdende transacties tussen gelieerde vennootschappen opereren wij in de top van de markt.


CliŽnten

Onze cliŽntenportefeuille bestaat uit succesvolle particulieren, familiebedrijven, bestuurders en commissarissen, non-profit instellingen, en advocaten- en accountantskantoren (o.a. 'Big Four' en 'Next Five'). Ook kleine ondernemers en zzp'ers maken gebruik van onze dienstverlening.


Hiermee kunnen wij u helpen

 • Opzetten en implementeren van (internationale) structuren
 • Oprichting van binnenlandse en buitenlandse entiteiten
 • Risicoanalyse bestuurdersaansprakelijkheid
 • Corporate housekeeping services
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Begeleiden van aandelen- en activa-passiva transacties
 • Adviseren over bedrijfsopvolging
 • Contractuele samenwerkingsvormen
 • Fiscale optimalisatie internationale onderneming
 • CommerciŽle Contracten
 • Merken en Modellen
 • Belastingprocedures


Beroepsorganisaties

Wij zijn lid van de volgende beroepsorganisaties:

 • Vereniging voor Distributie-, Franchise- en Agentuurrecht (DFA)
 • Beneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM)
 • Vereniging voor Belastingwetenschap
 • Nederlandse Vereniging voor Procesrecht (NVvP)

Medewerkers zijn afkomstig van grote kantoren en alumni van vooraanstaande internationale onderwijs- en researchinstituten: o.a. Grotius Academie (specialisatie-opleidingen Vennootschapsrecht, Internationaal Contractenrecht), International Bureau of Fiscal Documentation (IBFD), University of London (Queen Mary, King's College London).


Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Wij hebben een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten bij AIG Europe Limited (Boulevard 216 - 218, 2909 LK Capelle aan den IJssel) met een dekking (onder toepasselijkheid van onze algemene voorwaarden) van maximaal euro 1.000.000 per aanspraak en maximaal euro 2.000.000 per verzekeringsjaar (met een eigen risico van euro 2.500 per aanspraak).

Neemt u contact met ons op voor informatie over onze diensten.

 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Procedure voeren

Volledige zaakafhandeling voor een vaste prijs


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Tax Advisory

Fiscaal optimaliseren bij internationaal ondernemen