Inschrijving in het Engelse PSC register

LTD's en LLP's opgericht naar Engels recht dienen behalve een aandeelhouders- en bestuurdersregister, een register bij te houden van personen die uiteindelijk gerechtigden zijn, de zogenaamde People with Significant Control (PSC). De informatie van de PSCs en hun belang in de vennootschap moeten worden gedeponeerd bij het Engelse handelsregister en is openbaar. Een PSC is een natuurlijk persoon die direct of indirect (bijvoorbeeld via een holding) voldoet aan een of meer van de volgende voorwaarden:

  • Houder zijn van meer dan 25% van de aandelen van de LTD
  • Recht hebben op meer dan 25% bij vereffening van de LLP
  • Houder zijn van meer dan 25% van de stemrechten
  • Recht hebben om de meerderheid van het management aan te stellen dan wel te verwijderen
  • Significante invloed hebben of controle uitoefenen binnen de vennootschap

Neemt u contact met ons op indien u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving in het PSC register.


Wijziging van het PSC register

De informatie in het PSC register wordt jaarlijks bevestigd bij deponering van het Confirmation Statement. Tussentijdse wijzigingen in het PSC register dienen binnen 14 dagen te worden aangepast in de handelsregistratie. Wenst u het PSC register van uw vennootschap te wijzigen? Bestel dit dan hieronder. De wijziging wordt binnen 24 uur verwerkt. U ontvangt een afschrift van de wijziging.


Bestellen :

 
Wijziging PSC register
Ä
39,00
 
 
 Deel deze informatie :

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


Actueel
Companies Act 2006: Wijziging van het vennootschapsrecht.


Internationale zaken
Internationaal zaken doen en taxplanning

Aandeelhouderscontract
Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen