Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


ABC-levering en ketentransacties

ABC-leveringen zijn grensoverschrijdende transacties tussen drie partijen waarbij de goederen rechtstreeks van A naar C worden geleverd. A factureert daarbij aan B, en B factureert aan C. Bij vervoer naar een ander EU land ontstaan er vaak administratieve problemen.

Vragen die zich voordoen zijn bijvoorbeeld wie in een ketentransactie het nultarief mag toepassen? En welke partij moet zich laten registreren in het land van vertrek of het land van aankomst?

Voorbeeld ABC-levering

A, B en C zijn gevestigd in verschillende lidstaten. B, een handelaar uit Nederland komt overeen met A, een leverancier uit Duitsland dat A de goederen zal vervoeren naar C in Italië. In dat geval verricht A een intracommunautaire levering in Duitsland en verricht B een intracommunautaire verwerving in Italië. B verricht vervolgens een binnenlandse levering aan C in Italië.

In deze casuspositie moet B zich registreren voor BTW in Italië om daar aangifte te doen van de intracommunautaire verwerving en van de binnenlandse levering. A stuurt een factuur naar B met 0% BTW.

Voorbeeld 2

Wanneer C uit Italië met B uit Nederland overeenkomt dat B de goederen zal vervoeren naar Italië, verricht B een intracommunautaire levering in Duitsland en verricht C een intracommunautaire verwerving in Italië. A verricht een binnenlandse levering aan B in Duitsland.

In deze casuspositie moet B zich registreren in Duitsland om aangifte te doen van de intracommunautaire levering en de binnenlandse levering.


Vereenvoudigde ABC-levering

Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle EU Lidstaten een nieuwe regeling voor ABC leveringen en ketentransacties (‘quick fixes’). Om de administratieve last voor bedrijven te beperken geldt een vereenvoudigde regeling. In casuspositie 1 geldt dan - onder bepaalde voorwaarden - het volgende:

  • A verricht een intracommunautaire levering aan B en vermeldt het btw-nummer van B in land B;
  • B verricht een intracommunautaire verwerving in land B;
  • C verricht een intracommunautaire verwerving in land C;
  • B verricht een binnenlandse levering aan C in land C en verlegt de BTW naar C;
  • B hoeft zich dan niet meer te registreren in land C.


Ketentransacties

Bij een ketentransactie worden goederen geleverd aan twee of meer ondernemers binnen de EU. Bijvoorbeeld van A naar B, van B naar C, en van C naar D, waarbij de goederen rechtstreeks van A naar D gaan. De intracommunautaire levering tegen het 0 % tarief, kan maar aan één levering worden toegerekend. Dat is de levering aan of door de tussenhandelaar, degene die feitelijk het vervoer regelt. Dit kan niet de eerst of de laatste partij in de keten zijn.

Hoofdregel is dat de levering aan de tussenhandelaar de intracommunautaire levering is. Verstrekt de tussenhandelaar een BTW-nummer van het EU-land van waaruit de goederen zich bevinden bij aanvang van het vervoer aan zijn leverancier? Dan geldt de levering door de tussenhandelaar aan zijn afnemer als intracommunautaire levering. Onder voorwaarden kan dan de vereenvoudigde ABC-levering worden toegepast.


Risico op naheffing en boete

Het is cruciaal om de contracten en feiten per transactie te beoordelen om het risico op naheffing en boetes te beperken. Er kunnen zich tevens allerlei complicaties voordoen in verband met onderbreking van het vervoer, vervoer door meerdere partijen, partijen gevestigd buiten de EU, BTW registraties van de tussenhandelaar, e.d. Neemt u contact met ons op indien u vragen heeft over ABC-levering binnen de EU en ketentransacties.

bel-direct

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht