Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Fiscale geschillen

Als u het niet eens bent met een belastingaanslag of informatiebeschikking, bijvoorbeeld opgelegd in het kader van een boekenonderzoek of fiscale controle, kunt u hiertegen (meestal) bezwaar maken. Indien u in de bezwaarfase van mening blijft verschillen, kunt u besluiten om in beroep te gaan en uw zaak aan de rechter voor te leggen.

Jaarlijks worden meer dan 300.000 bezwaarschriften ingediend bij de Belastingdienst. In 2021 zijn ongeveer 27.500 belastingzaken aan de rechtbank voorgelegd. Daarna is nog hoger beroep en cassatie (instroom in 2021 bij de Hoge Raad 1220 belastingzaken) mogelijk. Door de rechter wordt niet alleen gekeken naar het besluit zelf, maar ook naar de wijze waarop zij tot stand is gekomen. Zijn mogelijk de regels van het formele recht geschonden en welke gevolgen moeten daaraan worden verbonden?


Bezwaar, beroep of cassatie?

Wilt u de zaak winnen op grond van het formele recht, staan er grote belangen op het spel, zijn er fiscale boetes opgelegd, een informatiebeschikking, is sprake van kwalificatievraagstukken, belastingfraude (AWR), APV-problematiek (trust, Stiftung, SPF, foundation, etc), of zijn er internationale aspecten aan de zaak verbonden, is de processtrategie of deskundigheid op het vlak van materieel belastingrecht doorslaggevend, dan ligt het voor de hand specialisten in te schakelen. Wij zijn succesvol in het voeren van procedures voor bedrijven en particulieren, vaak in een internationale context, op alle gerechtelijke niveau's en in internationale arbitrage.

bel-direct


Internationale casusposities

Wij worden vaak geraadpleegd in internationale casusposities. Wij hebben bijzondere expertise op het gebied van internationale belastingverdragen, buitenlands vermogen en fiscale boetes waarbij inspecteur en belastingplichtige verschillende standpunten innemen over de feiten en de toepassing van het recht. Ook schrijven wij second opinions. Waar nodig maken wij gebruik van expertise van andere rechtsgebieden zoals het (internationaal) privaatrecht, rechtspersonen- en vennootschapsrecht, internationaal belastingrecht, contractenrecht. Wij werken in veel dossiers tegen een fixed fee. Leg uw situatie vandaag nog vrijblijvend aan ons voor en neem contact met ons op.

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.