x Bezwaarschrift indienen
Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Problemen met de Belastingdienst

Discussies met de Belastingdienst kunnen gaan over tal van onderwerpen. Er kan sprake zijn van een ingrijpend boekenonderzoek, een geschil over een fiscale kwalificatie, een navorderingsaanslag waar u het niet mee eens bent, een woon- of vestigingsplaatsonderzoek, of een verschil van mening over een fiscale boete of informatiebeschikking. In een bezwaarprocedure of beroepsprocedure kunt u tegen een door de inspecteur opgelegde belastingaanslag of andere voor bezwaar vatbare beschikking (bijvoorbeeld de informatiebeschikking) verweer voeren.

Het fiscale procesrecht is steeds complexer geworden. De uitkomst van een procedure wordt vaak bepaald door de vraag wie de bewijslast draagt. Kennis van het bewijsrecht en het op het juiste moment aanbieden van bewijs kan doorslaggevend zijn in een zaak. Wij kunnen u van dienst zijn bij het inschatten van proceskansen en procesrisico’s, het onderbouwen van uw standpunten, het bepalen van uw strategie, reeds in de fase van het boekenonderzoek, en beoordelen van de argumenten van de Belastingdienst. In de praktijk worden aanslagen met enige regelmaat vernietigd door de rechter, omdat niet is voldaan aan de regels van het formeel belastingrecht.Bezwaarschrift Belastingdienst indienen?

Wanneer nodig begeleiden wij u bij het boekenonderzoek of voeren wij de fiscale procedure voor u of uw cliënt. Dit kan beginnen met het schrijven van een bezwaarschrift. Onze specialistische expertise van het procesrecht geeft de doorslag in vaak complexe procedures waarbij bijvoorbeeld sprake is van een grensoverschrijdende situatie, boekenonderzoek, fiscale boetes, box 3 problematiek, herstructurering, buitenlandse of offshore vennootschappen of structuren, of een afgezonderd particulier vermogen (APV). In onze procespraktijk zorgen wij voor gedegen processtukken met aandacht voor de relevante regelgeving, jurisprudentie en literatuur, inhoudelijk sterke argumenten, een doordachte processtrategie, en besteden wij bijzondere aandacht aan informatieverplichtingen en de bewijslastverdeling.

bel-direct

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht