Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Publicatie jaarrekening LTD en LLP

De LTD en LLP kennen in Engeland een publicatieverplichting die volgt uit de Companies Act 2006, en zijn ook in Nederland onderworpen aan een publicatieverplichting. Zogenaamde kleine rechtspersonen mogen in Engeland jaarstukken publiceren die gebruik maken van verschillende vrijstellingen. Een kopie van die Engelse jaarrekening dient vervolgens, op grond van Nederlands recht (art. 24 lid 5 jo art. 26 leden 1 en 4 van het Handelsregisterbesluit 2008), in Nederland te worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Op die wijze voldoet de ondernemer zowel aan de regels van het Engelse als van het Nederlands jaarrekeningenrecht.


Deponeren

In het kader van de registratieservice BASIS voor de LTD en LLP voldoen wij namens cliënten formeel aan de publicatieverplichting in Engeland (pro forma accounts). Dit heeft tot gevolg dat geen (hoge) boetes in rekening worden gebracht wegens het niet, niet geheel of niet tijdig voldoen aan de deponeringsverplichting. De jaarrekening dient in Engeland te worden gedeponeerd binnen 9 maanden na einde van het boekjaar. Wie de jaarrekening in Engeland een dag te laat deponeert, is reeds een boete verschuldigd van £150. Deze boete kan na 6 maanden oplopen tot liefst £1500. Indien uw onderneming activiteiten heeft gekend, dient een jaarrekening te worden gedeponeerd in Engeland - opgemaakt naar Engelse regelgeving - die een getrouw beeld ("a true and fair view") geeft van de financiële huishouding van de vennootschap (o.a. op grond van s393 Companies Act 2006). Er kan anders onder omstandigheden sprake zijn van een overtreding en risico van een boete. U kunt daarvoor hieronder een model jaarrekening UK online bestellen dat volledig voldoet aan alle wettelijke vereisten. U dient dit zelf van cijfers te voorzien. Het document wordt vervolgens door ons gedeponeerd in Engeland en in Nederland.


Bestellen :

 
Deponering jaarrekening UK
149,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Aandeelhouderscontract

Afspraken tussen aandeelhouders contractueel vastleggen


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW-registratie

In meer dan 40 landen