Uw LTD of LLP uitschrijven uit het handelsregister

Oprichting en registratie van de LTD of LLP kan binnen enkele uren plaatsvinden. Het uitschrijven uit het handelsregister in Engeland kan 3 - 6 maanden in beslag nemen. Uitschrijving is in beginsel een administratieve procedure die ambtshalve kan worden ingezet door: 

  • de Engelse kamer van koophandel (Companies House)
  • de ondernemer zelf

Ambtshalve uitschrijving door de Engelse kamer zal plaatsvinden indien de vennootschap niet binnen een redelijke termijn voldoet aan haar wettelijke verplichtingen zoals de indiening van de annual return en accounts, en niet langer aan het economisch verkeer lijkt deel te nemen. Door het overschrijden van bepaalde termijnen kan het voorkomen dat aan de vennootschap bepaalde boetes in rekening worden gebracht waarvoor bestuurders aansprakelijk kunnen worden gesteld. Actieve uitschrijving door de ondernemer zelf kan om die reden de voorkeur genieten. Neemt u contact met ons op voor informatie over ontbinding en eventuele vereffening bij beŽindiging van de LTD of LLP. De beŽindiging van het bestaan wordt namelijk beheerst door Engels recht. Voordat de definitieve uitschrijving wordt voltooid, wordt het voornemen daartoe gepubliceerd in de London Gazette. U kunt de procedure tot uitschrijving uit het Engelse handelsregister hieronder online bestellen.


Voorwaarden en gevolgen uitschrijving

De herziening van het Engels vennootschapsrecht door de Companies Act 2006 heeft op een aantal punten wijziging gebracht. De regels bij uitschrijving zijn strikt; de vennootschap mag in de 3 maanden voorafgaand aan de uitschrijving niet hebben deelgenomen aan het economisch verkeer of haar statutaire naam hebben gewijzigd, er mogen geen openstaande schulden of lopende rechtszaken zijn, werknemers, aandeelhouders, crediteuren moeten worden verwittigd binnen 7 dagen na de indiening van de aanvraag. Na publicatie in de Gazette krijgen belanghebbenden 3 maanden de tijd om zich tegen de aangekondigde uitschrijving te verzetten. Indien zich nog activa in de vennootschap bevinden, nadat de aanvraag is gedaan, of na de ambtshalve uitschrijving door de Engelse kamer, worden deze 'bona vacantia', en vallen zij toe aan de Kroon.


Uw registratie herstellen na uitschrijving

De Companies Act 2006 voorziet met ingang van 1 oktober 2009 in een administratieve procedure tot restauratie van de inschrijving en biedt mogelijkheden onder bepaalde voorwaarden het bezit van activa te herkrijgen.


Bestellen :

 
Uitschrijving LTD/LLP
Ä
79,00
 
 
Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur
BMM Certified Trade Mark Attorney

Lees ook


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?


SSL beveiligd bestellen

Uw online bestelling via een beveiligde verbinding


LTD by guarantee

Beperkt aansprakelijk zonder DGA salaris


Keuze handelsnaam

Is mijn handelsnaam nog beschikbaar?