Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Boekenonderzoek Belastingdienst?

Een belastingcontrole, zoals een bedrijfsbezoek of een boekenonderzoek, wordt vaak ervaren als een indringende gebeurtenis. De bevoegdheden van de Belastingdienst zijn zeer ruim, de controlerend ambtenaar heeft al uitgebreid onderzoek gedaan, en de gevolgen van een belastingcontrole kunnen ingrijpend zijn.

Een controle kan leiden tot oplegging van soms forse naheffings- of navorderingsaanslagen, uitbreiding van het onderzoek naar andere jaren en andere belastingmiddelen, en zelfs strafrechtelijke gevolgen hebben. Vaak is men niet op de hoogte van de spelregels waaraan de controlerend ambtenaar zich dient te houden, kan men niet beoordelen of deze onbehoorlijk of onrechtmatig handelt, en is men niet bekend met de eigen rechten en verplichtingen.


Begeleiding boekenonderzoek

Om de nadelige gevolgen van een controle te beheersen, is bijstand en het kiezen van een passende strategie cruciaal. Belastingplichtigen brengen zichzelf bijvoorbeeld niet zelden in een moeilijke bewijspositie door vragen te beantwoorden over wil en wetenschap. De bepaling van de informatieverstrekking en reikwijdte van de informatieverplichtingen tot vragen die voor de belastingheffing van belang kunnen zijn, en bijvoorbeeld de begrenzing daarvan door het nemo tenetur beginsel, kunnen instrumenteel zijn voor de latere kansen en risico's in een fiscale procedure. Wij kunnen u als specialisten in het formeel belastingrecht bijstand verlenen bij de voorbereiding, de strategie, en begeleiding bij uw belastingcontrole. Wij beschikken over veel ervaring in het begeleiden van belastingcontroles en boekenonderzoeken. Dit vindt altijd plaats in overleg met de cliënt en diens adviseur zoals een belastingadviseur of accountant.


Direct indienen bezwaarschrift

Wilt u een bezwaarschrift indienen? Wij kunnen u helpen bij bezwaar, beroep en cassatie tegen informatiebeschikkingen, naheffingsaanslag en navorderingsaanslag, en fiscale boetes zoals verzuim- en vergrijpboetes die op basis van de belastingcontrole worden opgelegd. Wij kunnen vandaag nog een (pro forma) bezwaarschrift voor u opstellen en indienen. U kunt dit direct bestellen. Neemt u hiervoor contact met ons op.


Contact opnemen?

Neemt u contact met ons op voor overleg over uw mogelijkheden. Dit kan telefonisch of via het contactformulier op onze website.

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


Online Handelsregister

Zoek hier in het Engels handelsregister


Joint Venture

Samenwerking goed regelen


BTW-registratie

In meer dan 40 landen


Rechtsvormen

Wat zijn rechtsvormen en rechtspersonen?