Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Aansprakelijkheid van bestuurders

Bestuurders van rechtspersonen (o.a. BV) en maten of vennoten in personenvennootschappen (Maatschap, VOF, CV) kunnen als derde aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van de onderneming. Er kan sprake zijn van een algemene aansprakelijkheid voor alle belastingschulden, of een aansprakelijkheid voor specifieke belastingen zoals de loonbelasting en omzetbelasting. Om te voorkomen dat u als bestuurder in privé aansprakelijk wordt gesteld is het van belang dat u tijdig en schriftelijk meldt dat uw BV niet in staat is tot betaling van de loon- en/of omzetbelastingschuld. Indien u dit tijdig en correct meldt kunt u alleen nog aansprakelijk worden gesteld als sprake is van aan u te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur. De aansprakelijkheid werkt terug tot drie jaar voorafgaand aan het tijdstip van melding. Heeft de BV de betalingsonmacht niet tijdig en correct gemeld, dan wordt vermoed dat de niet-betaling aan de bestuurder(s) is te wijten. De bestuurder kan dat vermoeden pas weerleggen als hij bewezen heeft dat de niet-melding niet aan hem te wijten is.


Faillissementssituaties

In faillissementssituaties kunnen bestuurders aansprakelijk worden gesteld voor het tekort in de boedel, indien zij hun taak onbehoorlijk hebben vervuld en dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Het verwaarlozen van de administratie en/of deponering van de jaarrekeningen geldt als onbehoorlijke taakvervulling en leidt tot een vermoeden dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement. De bestuurder moet dan bewijzen dat de onbehoorlijke taakvervulling niet aan hem te wijten is, en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.


Hiermee kunnen wij u helpen

Wij beschikken over bijzondere expertise op het gebied van fiscale bestuurdersaansprakelijkheid en kunnen een onafhankelijk oordeel geven over de toepassing van het Nederlandse belastingrecht. Onze cliënten zijn belastingadviesorganisaties, bestuurders van familiebedrijven, en bestuurders van grote ondernemingen. Wij kunnen u helpen bij het:

  • inschatten van risico’s in kwesties met een substantieel belang;
  • bepalen strategie om fiscale risico’s te beperken of te elimineren;
  • beoordelen juistheid van standpunten Belastingdienst;
  • inventariseren van argumenten voor een fiscale procedure;
  • inschatten proceskansen en –risico’s;
  • voeren van de fiscale procedures (bezwaar, (hoger) beroep, cassatie).

Neemt contact met ons op om uw situatie vrijblijvend aan ons voor te leggen (tel. +31 10 800 2093).

maakeenafspraakpijl_255


Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW registratie (DE)

Registreren voor BTW in Duitsland.


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Online aanbieding: LTD

Online oprichting LTD met 20% korting


BTW-nummers checken

Verifiëer online de geldigheid van BTW-nummers