Incuria - Oprichten van LTD en BV - Ondernemingrecht - Merkrecht


Transfer Pricing

Transfer pricing (verrekenprijzen) ziet op de prijsbepaling bij grensoverschrijdende transacties tussen verbonden vennootschappen van een internationale onderneming. Omdat veel landen hun eigen transfer pricing regels kennen, die aan verandering onderhevig zijn, wordt dit steeds complexer en kent het de nodige risico’s.

Om te voorkomen dat internationale ondernemingen kunstmatig met winsten schuiven tussen jurisdicties, wordt het at arm’s length principe gebruikt om de verrekenprijzen tussen entiteiten in verschillende landen van een onderneming vast te stellen. Dit beginsel brengt mee in dat tussen verbonden vennootschappen dezelfde prijzen worden gehanteerd als tussen derde partijen het geval zou zijn. Een belangrijk risico is dat verrekenprijzen door verschillende landen verschillend worden vastgesteld, het zogenaamde interpretatierisico. Dit kan leiden tot dubbele belastingheffing.


Transfer Pricing documentatie

Het op orde hebben van transfer pricing documentatie en risicomanagement wordt steeds belangrijker. Niet in de laatste plaats om het risico van bestuurdersaansprakelijkheid te beperken.

Wij kunnen u helpen bij het voldoen aan internationale wet- en regelgeving en het adviseren over prijsbepaling tussen internationale vestigingen onderling, overdracht van een immaterieel activum, of grensoverschrijdende financiering. Neemt u hiervoor contact met ons op. Wij bieden ondersteuning op het gebied van onder meer:

  • Planning
  • Documentatie
  • Boekenonderzoeken
  • Fiscale geschillen
  • Advance pricing agreements (APA)
  • Risicomanagement
  • Benchmarkonderzoeken

offertebutton_255

Vragen over LTD oprichten - Bellen van 9.00 tot 18.00 uur

Lees ook


BTW-registratie CH

Registreren voor BTW in Zwitserland.


Voordelen Holding

Kies optimaal rendement en fiscaal voordeel met een holdingstructuur


Aandelenkapitaal

Maatschappelijk en geplaatst kapitaal, aandelenuitgifte en overdracht


Online registratie

Ontvang uw gegevens per sms